Budgetaftale med demografiregulering og tålmod i Odsherred

KORT NYT7. OKT 2021 12.27

TEMA: Budget 2022

ODSHERRED: Alle 25 byrådsmedlemmer var enige om budgetaftalen i år, herunder også enige om at de ikke ville redde andre kommuner, som ikke har overholdt deres tildelte rammer, sådan som KL havde efterspurgt. Odsherred har overholdt sine rammer, lød begrundelsen, og endda er der blevet plads til både demografiregulering og forlænget tålmodighed på det specialiserede socialområde.

Til demografien er der årligt 9,8 mio. kr. som social- og forebyggelsesudvalget skal fordele mellem ældreområdet, syge- og hjemmeplejeområdet og handicap- og psykiatriområdet. På undervisningsområdet har en planlagt indfasning vist sig for stejl, så der gives 9,9 mio. kr. årligt i hvert af årene 2022 og 2023, "så den igangværende omlægning af indsatsen på det specialiserede område får den nødvendige tid til at blive implementeret", som det hedder i aftaleteksten.

Budgetaftalepartierne er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, De Radikale, Odsherred Listen og SF

mk

Se budgetaftalen og referat af byrådets andenbehandling.