Brønderslev skal betale million-erstatning til hjemmeplejeleverandør
Brønderslev Kommune har tabt en sag i Vestre Landsret om underbetaling af et privat hjemmeplejefirma.
Foto: Ritzau Scanpix

Vestre Landsret:
Brønderslev skal betale million-erstatning til hjemmeplejeleverandør

Kommunen har underbetalt privat plejefirma og skal betale erstatning på ca. seks mio. kr., konkluderer Vestre Landsret. Flere lignende sager er på vej.

BRØNDERSLEV: Flere sager om underbetaling af private firmaer, der leverer pleje og omsorg, er på vej, oplyser branche- og arbejdsgiverforeningen KA Pleje.

Det sker på baggrund af, at foreningen netop har vundet en principiel sag på vegne af virksomheden Blæksprutten, som har fået rettens ord for, at Brønderslev Kommune igennem flere år har underbetalt firmaet for at levere ydelser til hjemmeplejen i kommunen. 

Vestre Landsret pålægger Brønderslev at betale Blæksprutten fem mio. kr. plus renter. Derudover skal kommunen betale KA Pleje 504.000 kr. i sagsomkostninger. Erstatningen er dog væsentligt mindre end de 22 mio. kr., som KA Pleje i første omgang havde bedt om.  

- Det er glædeligt, at dommen deler den klare og tydelige kritik, som vi har rejst af Brønderslev Kommune, siger Karsten Høgild, der er direktør i KA Pleje i en pressemeddelelse.

Uenighed om pris

Sagen bunder ifølge Nordjyske i, at Brønderslev Kommunes hjemmepleje håndteres efter en såkaldt godkendelsesmodel. Det vil sige, at hvis man bliver godkendt som leverandør, så skal man kunne levere til samme pris som den offentlige hjemmepleje. Uenigheden er så gået på, om den pris, som kommunen har oplyst, de selv kunne levere til, er korrekt. Det har Vestre Landsret altså konkluderet, at den ikke er. 

Dommen slår flere ting fast.

For det første skal en kommune kunne dokumentere sine timepriser, og det kan Brønderslev Kommune ikke, konkluderer Landsretten.

For det andet er en kommune forpligtet til løbende at foretage en efterberegning af sine timeprisberegninger. Det har Brønderslev Kommune ikke gjort, fastslår Vestre Landsret.

For det tredje konkluderer Landsretten, at en privat leverandør har ret til efterbetaling, når en kommune ikke har overholdt lovgivningen. Brønderslev Kommune påstod under sagen, at der ikke var ret til efterbetaling.

Flere sager på vej

Afgørelsen overrasker Brønderslevs borgmester Mikael Klitgaard (V). 

- Det overrasker mig, og det gør det, fordi vores forvaltning har sagt, at vi har regnet de her priser rigtigt ud - og revisionen har kigget det efter. Det er åbenbart lidt indviklet at regne det ud, og der er åbenbart også flere andre kommuner, der gør det på samme måde, så jeg tror, at det får nogle konsekvenser det her, siger han til Nordjyske.

Ifølge KA Pleje er Brønderslev da heller ikke den eneste kommune, der har problemer med udregningerne. Derfor har man også rejst tilsvarende sager mod Herning og Holstebro kommuner.

- Kernen i sagerne er, at de private virksomheder ikke får den betaling fra kommunen, de har krav på. Dermed bliver det mindre attraktivt for private virksomheder at byde ind på opgaverne, og det er med til at underminere det frie valg. Når Landsretten giver os medhold i den aktuelle sag, har vi en klar forventning om, at vi kommer til at se tilsvarende afgørelser i de andre sager, siger Karsten Høgild.