Brønderslev flyttede mindesten uden tilladelse

KORT NYT10. JAN 2022 7.25

BRØNDERSLEV: En genforeningssten er efter små tre måneder vendt retur til sin oprindelige placering ved den nedlagte Mylund Gl. Skole. Brønderslev Kommunes Materielgård havde flyttet den til en mere synlig placering ved Mylund Kirke, men overset at stenen ligesom den nedlagte skole tilhørte ejeren af matriklen, skriver Nordjyske.

Det var en privat lokalhistoriker, der havde udvirket flytningen, og han mener stadig, at mindestenen ikke som sådan hører til skolen. Han beskriver forløbet som "en kommunikationsbrist", men Brønderslevs kommunaldirektør, Søren Steensen, mener, det er lidt mere end det og har foranlediget stenen returneret.

- Vores folk regnede jo med, at det var clearet med ejerne, da de hentede stenen, og det viste sig altså ikke at være tilfældet. Stenen står på deres matrikel, og de har formentlig vundet hævd over den, siger han.

mk