Brøndby-ansatte trænes i at spotte børn og unge, der mistrives

I samarbejde med Psykiatrifonden uddanner kommunen personale – blandt andet 30 faglige fyrtårne – til at kunne identificere børn og unge, der mistrives, fordi de vokser op i en familie med psykisk sygdom.
16. JUN 2022 9.48

BRØNDBY: Det kan være rigtig svært at se, når et barn eller en ung lider under at vokse op i en familie med psykisk sygdom. Det er tabubelagt og de unge er gode til at tilpasse sig. Men det er vigtigt at få øje på disse børn og unge, da man ved, at de ellers selv har større risiko for på sigt at udvikle psykisk sygdom.

Hvert fjerde barn og ung i Danmark vokser op i en familie med psykisk sygdom. I Brøndby svarer det til ca. 2.000 børn og unge, men tallet kan være højere.

Derfor har Brøndby Kommune indgået et nyt samarbejde, der klæder kommunale medarbejdere på til bedre at kunne identificere netop børn og unge i en familie med psykisk sygdom. Der er også fokus på, at fagpersoner på voksenområdet tør tale med forældrene om, at deres børn kan have brug for lidt ekstra støtte.

Også e-læring

- Vi ved fra forskning, at børn i familier med psykisk sygdom er en overset og ofte udsat målgruppe. Når vi bliver bedre til at finde dem og give dem støtte tidligst muligt, så kan vi bedre forebygge, at disse børn udvikler fx angstlidelser eller ikke vil i skole. Når så mange kommunale medarbejdere nu bliver uddannet i at spotte tegn på mistrivsel, kan vi gå mere systematisk til værks og forhåbentligt få øje på flere, som vi kan hjælpe med en tidlig, forebyggende indsats, siger Anette Pilmark (S), formand for Børne- og Skoleudvalget.

Konkret har 30 medarbejdere fra bl.a. skoler, PPR, sundhedsplejen og voksenområdet været på kursus hos Kompetencecenter for børn og unge i familier med psykisk sygdom (Kombu). Her er de blevet uddannet som såkaldte faglige fyrtårne. Dertil kommer, at et stort antal medarbejdere på bl.a. alle skoler i Brøndby skal i gang med et e-læringskursus, der gør dem i stand til at spotte børn i begyndende mistrivsel.

Kombu er et partnerskab mellem Psykiatrifonden, Psykiatrien i Region N og Psykiatrien i Region Hovedstaden, og er støttet med midler fra Sundhedsstyrelsen. Brøndby er en af i alt otte kommuner, Kombu samarbejder med.

ka