Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Bornholmere forhindrer oversvømmelse

SKYBRUDSKONFERENCE Vejfaskiner, spulebrønde og rendestensbrønde i stor stil i bornholmske Allinge afhjælper både forurening og overfyldt renseanlæg
14. NOV 2011 13.00

Af Knud Abildtrup

BORNHOLM:
Projektet med at beholde regnvandet inde på matriklerne ved Pilebroen i Allinge på Bornholm blev afsluttet i sommer. Projektet omfatter ca. 250 husstande, og afledningen af regnvandet blev fremhævet på KL's skybrudskonference i Kolding af Daniel Grube Pedersen fra Videnscenter for klimatilpasning.

Projektet startede tilbage i 2008 med forslag, høring og informationsmøder, og i 2009 blev omkring 50 ejendomme, med et opland på 250 ejendomme, inddraget til et samarbejde. Først blev geologien undersøgt ved infiltrationsundersøgelser, for at klargøre, hvor godt jorden i området tager imod vand. Det trak ud, men i starten af sommeren 2009 var håndteringsforslagene ved at være på plads.

Frivillig basis
Der blev etableret grøfter ved markerne til opsamling af det afstrømmende vand, etableret store vejfaskiner samt spulebrønde og rendestensbrønde, og der blev trukket regnvandsledninger i hundredevis af meter. Regnvandet er derved blevet adskilt fra spildevandet og skal således ikke længere igennem Tejn Renseanlæg, men bliver i stedet på grundejernes egen matrikel.

Den samlede pris for projektet er løbet op i 10 mio. kr. Omkostningerne til omlægning på de enkelte parceller er blevet dækket af de beløb, der ifølge lov om betaling af spildevand kan udbetales til lodsejere, hvis de træder ud af kloakforsyningen.

Projektet er blevet til i samarbejde med lodsejere på frivillig basis, og oversvømmelser er ikke længere et problem i området, ej heller den lokale forurening, der fulgte dem. Selv sidste vinters ekstraordinære voldsomme afsmeltning skabte ingen oversvømmelsesproblemer.

Eksemplet er en af flere cases fra Videnscenter for klimatilpasning, DMI