Bornholm i flerstrenget indsats mod de store kroniske sygdomme
KOL-patienter er blandt dem, der på Bornholm nu får tilbud om nye skræddersyede forløb.
Foto: Lars Just, Ritzau Scanpix

Bornholm i flerstrenget indsats mod de store kroniske sygdomme

Et samarbejde mellem Bornholms Regionskommune, praktiserende læger og Bornholms Hospital går på tværs af diagnoser.
3. JUN 2021 13.16

BORNHOLM: Et samarbejde mellem Bornholms Regionskommune, praktiserende læger og Bornholms Hospital om en forebyggende indsats til borgere med KOL og/eller type 2 diabetes, skal nu udvides til også at omfatte borgere med hjertesygdomme, oplyser regionskommunen.

Med de nye tilbud til kronikere vil borgere med hjertesygdom blive tilbudt forskelligartede forebyggelsestilbud med individuelle valgmuligheder. Samtidig får de via lægehenvisning tilbudt en afklarende samtale med kommunens konsulenter i kronisk sygdom.

Herefter vil borgeren kunne få et skræddersyet forløb, som er individuelt tilpasset borgerens særlige behov, præferencer og ressourcer. 

Kræfterne lagt sammen

Sundhedschef Karina Nørby fra Bornholms Regionskommune fortæller:

- Vi startede allerede i foråret 2019 med denne nye form for indsats til borgere med KOL og/eller type 2 diabetes. Vi har gjort gode erfaringer med disse tiltag, som i høj grad inddrager, motiverer og støtter op om borgeren og skaber mulighed for, at borgeren bedre kan mestre egen sygdom og at leve med den.

Vicedirektør Morten Østergaard fra Bornholms Hospital siger:

- Ved at gå på tværs af diagnoser og samtidig give borgere mulighed for flere valgmuligheder, har det vist sig, at vi bedre kan imødekomme den enkelte borgers behov. De erfaringer vil vi nu overføre til borgere med hjertesygdomme.

Praksiskoordinator Rikke Hjorth Westh fra Allinge Lægehus siger:

- Som praktiserende læger er vi helt tæt på borgerne, og det er en styrke og et løft til den forebyggende indsats, at vi kan henvise vores patienter til konkrete kurser og andre tilbud tilpasset til den enkelte. Et rigtigt godt eksempel på, hvad vi kan, når vi lægger kræfterne sammen.

ka