Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Borgmestre bekymrede for Øresundstrafikken

Transportministeren plan for togdriften, hvis DSBFirst ikke kan fortsætte driften af Kystbanen og Øresundstrafikken, er måske nok en 'Plan B' for Kystbanen. Men det er en decideret 'Plan Q' for Øresundstrafikken.

KØBENHAVN/MALMØ: Sådan lyder meldingen fra overborgmester Frank Jensen (S) i København og borgmester i Malmø, Ilmar Reepalu.

Konsekvensen af transportministerens planer er nemlig, at Kystbanen isoleres fra Sverige. Og dét scenario vil være hæmmende for væksten i regionen og dermed i de to lande.

- Det er positivt, at transportministeren med 'Plan B' vil tage hånd om de 8,5 mio. passagerer, der årligt benytter Kystbanen. Men vi vil opfordre ham til også at tænke på de 10,5 mio. passagerer, der årligt benytter toget over Øresund. 'Plan B' underminerer den positive udvikling i Øresundsregionen. En udvikling, der skal bidrage til at trække Danmark ud af den aktuelle økonomiske krise, siger overborgmester Frank Jensen.

Også på den svenske side af Øresund følger man udviklingen i DSB med stor opmærksomhed.

- Gode sammenhængende togforbindelser over Øresund er af afgørende betydning for arbejdsmarkedet, erhvervsliv og pendlere på begge sider. Den integration og vækst, Malmø og København skaber i fællesskab, må ikke sættes over styr på grund af DSBFirst’s økonomiske vanskeligheder. Jeg håber derfor, at der kan findes en løsning på trafikken over Øresund. Her må de danske og svenske myndigheder arbejde tæt sammen for at løfte det fælles ansvar, siger Ilmar Reepalu.

Overborgmester Frank Jensen peger på, at en svækkelse af integrationen over Øresund også vil svække Københavns Lufthavn, der får færre togforbindelser til København.

- Transportministeren begår en stor fejl, hvis han glemmer Øresund i sin 'Plan B'. Danmarks vækstudfordringer, som understreges i dag med regeringens fremlæggelse af 2020-planen, hviler også på øget integration over Sundet. Det må den danske regering også tage ansvar for, siger Frank Jensen.

mou