DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Borgmester vil ruste Københavns unge mod angst

Alt for mange københavnske gymnasieelever mistrives. Københavns Kommune vil nu tilbyde de unge gruppeforløb for at bekæmpe angst.

KØBENHAVN: Et nyt tilbud på de københavnske gymnasier skal hjælpe unge med at mærke og passe bedre på sig selv i hverdagen. Målet er at opspore og forebygge angst blandt gymnasieelever og give dem konkrete redskaber til at håndtere psykisk mistrivsel.

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) står bag tilbuddet. Hun mener, at psykisk mistrivsel i dag har for store konsekvenser for de unge:

- Angst er let at overse, fordi mange ikke kender symptomerne. Derfor går der ofte alt for længe, før de unge får hjælp til at tackle problemerne. Det kan give varige mén på selvværdet og evnen til at tackle de udfordringer, der kommer i livet. Derfor skal vi sætte ind tidligt, siger Sisse Marie Welling.

Undersøgelsen UNG19 fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at mange unge på københavnske ungdomsuddannelser mistrives. Hver femte pige og mere end hver tiende dreng føler sig dagligt stresset, og på nogle ungdomsuddannelser er mere end 40 pct. af pigerne nervøse mere end én gang om ugen.

Sundheds- og omsorgsborgmesteren vil forbedre de unges psykiske helbred:

- Unge i dag lever under et stort forventningspres, som de sociale medier på mange måder er med til at forstærke. De lever meget af deres liv gennem en skærm, men det er ikke kun dér at de virkeligt meningsfulde og stærke sociale venskaber knyttes. Venskaber som er helt centrale for at klare sig igennem både ungdommen, men faktisk hele livet som sådan, siger hun.

I 2019 har der været afholdt forløb på ti forskellige gymnasier. Kommunen forventer at afholde 17 forløb i 2020 svarende til, at omkring 200 unge med symptomer på angst får hjælp. Der er givet midler til indsatsen til og med 2022, og indsatsen vil blive evalueret i 2021.

MG

Fakta

  • Tilbuddet på gymnasierne er helt konkret et kursusforløb for 12 unge med symptomer på angst. Forløbet varer syv uger, hvor gruppen mødes én gang ugentligt i halvanden time. Det er en psykolog fra Københavns Kommune, der guider holdet gennem forløbet. Under forløbet vil de unge også blive tilbudt to individuelle samtaler med psykologen.
  • Forløbet tager afsæt i den samme metode, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har positive erfaringer med i kommunens stressklinikker. Metoden er baseret på dialog, kropslige øvelser og meditation, og har vist effekt både ift. at reducere symptomer på stress, angst og depression.
  • Der har været forløb på ti gymnasier i 2019. I 2020-22 vil der blive afholdt 18 forløb årligt. De næste forløb starter i uge 8 og de løber frem til uge 14. På gymnasier med mange elever bliver der afholdt to forløb årligt, og på gymnasier med et mindre antal elever, bliver der afholdt ét forløb årligt.