Borgerting på klimaområdet varsler nybrud i dansk politik

Et repræsentativt udvalg af danskere skal komme med forslag til klimatiltag i et såkaldt borgerting. Det fremgår af aftalen om en klimalov.

Danmark skal have et såkaldt borgerting på klimaområdet. Det fremgår af den aftale om en klimalov, som samtlige af Folketingets partiet på nær Liberal Alliance og Nye Borgerlige indgik fredag aften.

- Det er et nybrud i dansk politik. Når vi skal lave så stor en omkalfatring af vores land, hvor vi grundlæggende reformerer den måde, vi producerer og forbruger energi på og transporterer os selv på, så er det meget vigtigt, at vi har borgerne med, siger klimaminister Dan Jørgensen (S) til Information. 

I aftalen om klimaloven står der, at aftaleparterne er 'enige om, at der frem mod den første klimahandlingsplan oprettes et borgerting, hvor borgerne kan få deres stemme hørt i tilrettelæggelsen af klimapolitikken'.

Ifølge Informations oplysninger blev det skrevet ind i aftalen til sidst i forhandlingerne om klimaloven, uden at partierne bag aftalen er blevet enige om de nærmere detaljer.

-Det er en idé, som i høj grad kommer fra jer på Information, siger Dan Jørgensen til Information med henvisning til, at avisen under valgkampen anbefalede et borgerting på klimaområdet. Det skete på forsiden den 15. maj og i en leder samme dag.

I både Irland og Frankrig er der blevet etableret borgerting på klimaområdet, og der er også et på vej i England. Information anbefalede konkret et borgerting bestående af 99 borgere udvalgt gennem lodtrækning. De skulle have til opgave at komme med forslag til realiseringen af de danske klimamål.

Politikere træffer beslutningerne
De Radikales klimaordfører, Ida Auken, siger, at borgertinget skal bestå af et 'repræsentativt udsnit af befolkningen', der skal komme med deres bud på konkrete klimatiltag.

- Når vi skal tage svære beslutninger, som går tæt på de enkelte borgere og griber ind i deres hverdag, er det vigtigt, at vi hører et bredt udsnit af befolkningen – og ikke kun politikere og lobbyister, siger hun.

Ifølge De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, er der ikke tale om et 'et besluttende organ', men om et borgerting, som skal høres i udviklingen af klimapolitikken:

- Det kan være med til at kvalificere de beslutninger, vi skal træffe. Men der er ingen tvivl om, at det er os politikere, der skal træffe beslutningerne, og at det er vores ansvar, at der bliver handlet.

MG

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt