dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Borgerprotester bremser opsætning af hver femte landvindmølle

Manglende tillid til opstillerne samt for ringe gennemskuelighed i beslutningsgrundlaget er blandt årsagerne til folks bekymring.
7. DEC 2020 15.43

37 planlagte vindmølleprojekter med i alt 198 landvindmøller er blevet droppet af enten kommune eller projektudvikler efter sagsbehandling af Energinet, siden loven, der skulle fremme opbakningen til vedvarende energi, trådte i kraft i 2009, oplyser Radio4.

I samme periode er kun 716 vindmøller blevet opstillet rundt om i landet. Det svarer til, at hver femte planlagte vindmølle er blevet droppet. Det viser en aktindsigt, som Radio4 har fået i data fra Energistyrelsen.

Vindenergi spiller en central rolle i omstillingen af energisystemet, som skal sikre, at Danmark i år 2050 er et klimaneutralt samfund.

I dag kommer over halvdelen af den samlede danske elproduktion fra vindmøller, men det tal kunne have været markant højere. Det vurderer Kristian Borch, som er forsker i vedvarende energi og ekstern lektor ved Aalborg Universitet:

- En vindmølle på land er omkring to-tre megawatt. Og en vindmølle på tre megawatt kan producere strøm til omkring 1.500 husstande. Så vi kunne have været noget nærmere målet, end vi er nu, siger Kristian Borch til Radio4.

Økonomisk uretfærdighed

Projekterne bliver primært droppet på grund af utilfredshed blandt borgerne i lokalsamfundet, vurderer Kristian Borch.

Han har forsket i borgeres protester, når kommunen beslutter at opstille vindmøller, og han peger på, at manglende tillid til opstillerne er en hovedårsag til folks bekymring. Derudover kan man ikke gennemskue grundlaget for beslutningen, som den pågældende kommune har taget.

Den sidste store årsag til borgernes utilfredshed er følelsen af økonomisk uretfærdighed:

- Enten får man næsten ikke noget ud af det, eller også kan man se, at landmanden, der ejer marken, som vindmøllen står på, tjener millioner, og det gør energiselskabet også – mens man selv bliver spist af med et par tusinde kroner, siger Kristian Borch, forsker i vedvarende energi, til Radio4 Morgen.

Regeringen indgik for halvanden uge siden en aftale med partierne i energiforligskredsen om, at tætte naboer til kommende landvindmøller kunne få en bonus på ca. 6.500 kr. om året skattefrit.

ka