Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Borgerne får mere plads i den politiske proces

KORT NYT1. JUN 2020 9.12

SYDDANMARK: Regionsrådet har besluttet, at det skal være muligt for borgere at få foretræde for de politiske udvalg. På den måde kan fx borgere, patientforeninger eller private virksomheder få regionens udvalg i tale. Og der kan komme flere input til udvalgenes arbejde tidligere i den politiske proces, oplyser regionen. 

Hidtil har borgere kunnet stille spørgsmål til hele regionsrådet i spørgetiden til regionsrådsmøderne, men nu bliver det altså muligt at få adgang til møderne på politiske udvalgs enkelte områder.

- Den nye ordning betyder, borgerne får mulighed for at blive hørt tidligere i processen – også før de politiske beslutninger bliver truffet. For borgere, organisationer og virksomheder, som vælger at bede om foretræde for et udvalg, giver det direkte møde og deltagelsen i den politiske proces forhåbentlig en oplevelse af at blive hørt, og det vil give os politikere endnu flere input at træffe de politiske beslutninger ud fra, siger regionsrådsformanden, Stephanie Lose (V).

ibs