Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Borgere bliver mere selvhjulpne

Greve-borgere med begrænset funktionsevne skal støttes til at blive helt eller delvist selvhjulpne
10. MAJ 2012 13.00

GREVE: Borgere som modtager hjemmeplejeydelser i Greve Kommune vil fremover få tilbudt hverdagsrehabilitering, som har fokus på at støtte borgeren til at blive helt eller delvist selvhjulpen. Det betyder, borgeren i starten får meget støtte, og i takt med at borgeren bliver mere selvhjulpen, fases hjælpen ud. Det oplyser kommunen.

Hverdagsrehabilitering har siden 2011 været kørt som et pilotprojekt med deltagelse af mere end 100 borgere, og projektet har været en stor succes. Borgerne har været meget tilfredse med indsatsen, og mange er blevet helt eller delvist selvhjulpne. Endelig har mange borgere oplevet en forbedret livskvalitet efter forløbet. En lille gruppe borgere har dog været utilfredse med at skulle gøre flere ting selv, og har ikke set hverdagsrehabilitering som en mulighed for at få større overskud igen.

- Vi er utrolig glade for, at projektet omkring hverdagsrehabilitering har været en succes for både borgere og medarbejdere i hjemmeplejen, siger centerchef for Center for Sundhed & Pleje, Hanne Staanum.

bi

Fakta
86 Greve-borgere har afsluttet et hverdagsrehabiliteringsforløb. Af disse er 32 blevet selvhjulpne og 43 har brug for mindre hjælp. 87 pct. af borgerne er altså blevet enten selvhjulpne eller har fået brug for mindre hjælp.

61 pct. af disse borgere oplever øget livskvalitet efter afslutning af forløbet.

54 Greve-borgere har gennemført en fysisk funktionstest ved start og slut af hverdagsrehabiliteringsforløbet. Af disse har 63 pct. opnået en forbedret fysisk funktionsevne.