Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Børnehaver svigter drenge

Det er ikke kun i skolen, at drengene har det svært. Også i børnehaven trives de dårligere
KORT NYT28. FEB 2012 6.22

Det viser en ny stor undersøgelse om 'Kvalitet i dagtilbuddet - set med børnenes øjne', skriver Politiken.

- Undersøgelsen viser, at piger generelt trives bedre i børnehaven end drenge. De bliver oftere trøstet, de kan bedre lide at gå i børnehave, og de får mindre skældud af de voksne, siger professor Lars Qvortrup fra Aalborg Universitet, der er hovedforfatter til undersøgelsen.

Svarene fra 3000 børn i 140 dagtilbud over hele landet viser, at langt de fleste børn trives godt og er glade for børnehave.

Men der er markant forskel på piger og drenge. 10 pct. af pigerne er mindre glade for at gå i børnehave, mens det samme gælder for hele 20 pct. af drengene. Det svarer i snit til, at to drenge på hver stue trives mindre godt.

Det samme mønster finder undersøgelsen, når de voksne pædagoger skal vurdere børnenes adfærd.

7,3 pct. af drengene vurderes af pædagogerne til, at de aldrig eller sjældent udviser hensigtsmæssig social adfærd. Den samme vurdering får kun 2,6 pct. af pigerne.

Drengene er, ifølge pædagogerne, klart mere 'udadreagerende' end pigerne. De har oftere raserianfald, de er oftere rastløse eller hele tiden i bevægelse, og drengene gør sig langt oftere skyld i at forstyrre de aktiviteter, der foregår.

Omvendt mener pædagogerne, at pigerne er 'bedre til at formulere deres ønsker verbalt', til at 'lege med sproget' og til at 'rime på egen hånd.'