Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Børn på plejehjem og gamle i skole

SF og S i Aarhus byråd foreslår, at kommunen tænker nyt, så flere børn og ældre får mere glæde af hinanden

 

AARHUS: Det kan være i form af, at børnene får stillet et lokale på lokalcentre til rådighed eller via besøg fra daginstitutioner og skoleklasser hos de ældre i kommunen.

- Stærkere venskaber på tværs af alder kan føre meget godt med sig. Det skal være naturligt for Aarhus Kommune at skabe mulighederne for mellemmenneskeligt sammenværd på tværs af generationerne, siger formand for børn- og ungeudvalget, Thomas Medom (SF).

Medlem af børn- og ungeudvalget og sundhed- og omsorgsudvalget, Peder Udengaard (S), ønsker også, at Aarhus bliver bedre til at skabe rammerne for mødet mellem generationerne.

- Der er store muligheder for, at aldersgrupperne får mere glæde af hinanden. Børn fra mellemtrinnet i skolen kan være læsevenner med de gamle, børn fra børnehaver laver sanglege fra gamle dage sammen med ældre, skolebørn laver sms-kurser for ældre, og dagplejere låner et lokale på lokalcentret.

Samarbejde mellem lokalcentre, skoler og dagtilbudsafdelinger skal være frivilligt at deltage i, men kan eksempelvis fremmes ved at lave inspirationsmateriale eller ved at etablere kontakt mellem de ansatte på tværs af magistratsafdelingerne.

Foto: http://www.flickr.com/photos/[email protected]/6644809511/sizes/z/in/photostream/

lcl