Børn i radikaliserede miljøer skal lettere kunne tvangsfjernes

Regeringen foreslår en række vidtgående tiltag og strafskærpelser for at ramme fremmedkrigere. Venstre støtter.

Regeringen vil i et udspil gøre det lettere for kommuner at tvangsfjerne fremmedkrigeres børn i Danmark, hvis det vurderes, at de ellers ville vokse op i et radikaliseret miljø. Det kan være som barn til fremmedkrigere, der er rejst ud for at kæmpe for den militante bevægelse Islamisk Stat.

Et udvalg skal se på, hvordan der inden for internationale forpligtelser kan laves regler, der forpligter kommunerne til at anbringe et barn uden for hjemmet, hvis det vurderes, at de ellers ville vokse op i et radikaliseret miljø.

Tilsvarende regler gælder allerede i dag i situationer, hvor en forælder er dømt for fx grov vold, incest eller manddrab.

De omkring 30 børn af fremmedkrigere, der er i lejre i Syrien, vil ikke blive hentet hjem til Danmark.

Bjørn Elmquist fra Retspolitisk Forening betoner, at det er relativt få børn, der er tale om, og at de har dansk statsborgerskab.

- Hvis man vil tvangsfjerne børn, fordi der er en risiko for, at de bliver radikaliserede og får ødelagt deres liv, så er det mest akut og påtrængende med dem, der sidder nede i Al-Hol-lejren i øjeblikket. Det ville være en logisk og moralsk konsekvens, det er da nogle af dem, der er mest truet. Og der er tale om dansk statsborgerskab, det er danske børn, siger han.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har erkendt, at initiativerne formentlig ikke kommer til at få betydning for særlig mange børn.

Venstre er klar på at sikre regeringen flertal for dens udspil, der skal ramme fremmedkrigere, siger formand Jakob Ellemann-Jensen (V), efter at udspillet er præsenteret torsdag. 

- Det er et nødvendigt skridt på vejen. Strafskærpelserne er rigtige, og vi skylder børn, der vokser op blandt jihadister et ordentligt liv. Det er vigtigt at styrke samarbejdet mellem sociale myndigheder, skole og politi, siger han.

De otte tiltag mod fremmedkrigere:

  1. Dømte fremmedkrigere skal kunne idømmes opholdsforbud og kontaktforbud. 
  2. Straffen for terror og terrorlignende aktiviteter skal skærpes.
  3. Regeringen vil sikre, at børn ikke vokser op i radikaliserede miljøer.
  4. Mulighed for administrativ fratagelse af det danske statsborgerskab.
  5. Børn født i konfliktområder skal ikke automatisk have dansk indfødsret.
  6. Begrænsning af fremmedkrigeres adgang til bistand fra udenrigstjenesten.
  7. Regeringen opretholder og udvider ordningen med pasinddragelse.
  8. Politiet og kommunernes radikaliseringsforebyggende arbejde styrkes.

Ritzau / ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev