Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Blødere landing for sindslidende

København har gode erfaringer med 'den koordinerende kontaktperson', hvis vigtigste opgave er at hjælpe borgeren videre i livet og koordinerer samarbejdet på tværs af myndigheder
2. MAJ 2011 10.57

KØBENHAVN: Borgere med sindslidelse lander ofte mellem to stole i overgangen mellem behandlingspsykiatrien og den kommunale socialpsykiatri. Projektet Den Koordinerende Kontaktperson er etableret for at sikre en blødere landing, oplyser socialforvaltningen i København.

For borgere med sindslidelser er overgangen fra indlæggelse og til en stabil hverdag en vanskelig størrelse. Betaling af husleje, daglige indkøb i supermarkedet, et nyt job og den evige rengøring er udfordringer, som borgerne kan have svært ved at tackle. Samtidig kræver overgangen kontakt til mange forskellige myndigheder og det er svært at navigere i systemet.

Og det er her den koordinerende kontaktperson kommer ind i billedet. Den vigtigste opgave er at hjælpe borgeren videre i livet og koordinerer samarbejdet på tværs af myndigheder. Den koordinerende kontaktperson er det ansigt på systemet, der kan gøre forskellen.

Amy Lauridsen er koordinerende kontaktperson i Voksenheden i Valby. Hun trives med at være den kommunale medarbejder, der koordinerer på tværs at myndigheder.

Fint at være den udfarende
- Det var rigtig fint at være den 'udfarende' i rollen som koordinerende kontaktperson. Jeg tager initiativ til koordinerende møder med andre fagpersoner, hvor vi skal planlægge, hvad skal ske efter, borgeren er udskrevet. Og det lykkes ofte at få møderne til at handle om borgerens udskrivning og overgang fra institution til egen bolig, fortæller hun.

Et andet vigtigt aspekt er, at fagmedarbejderne aftaler, hvem der præcist gør hvad. Og borgerne oplever samtidig, at der bliver taget hånd om mange aspekter i forbindelse med overgangen til en selvstændig hverdag.

- Borgerne bliver mere nærværende, fordi de kommer i centrum. Vi har fokus på den længere proces og ikke så meget på fx medicinering og diagnoser, hvor der er risiko for tale henover hovedet på borgerne, siger Amy Lauridsen.

Den koordinerende kontaktperson er et treårigt projekt, der har kørt siden 2010. Projektet finansieres gennem satspuljemidlerne. Projektet er i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS