Blå budgetaftale i Sorø med helgardering for retssag

Ekstra likviditet i baghånden og en aftale om, hvad pengene ellers kan bruges til, hvis udskudt ankesag ender med at blive vundet.
12. OKT 2021 8.14

TEMA: Budget 2022

SORØ: Sidste års budget-enighed var en undtagelse, i år har budgetaftalepartierne igen klar blå overvægt, sådan som det har været sædvanen i årevis.

Budgetaftalen for 2022 er først kommet definitivt i hus i løbet af de seneste dage, idet man har afventet en landsretsdom i en kontrakt-tvist med kommunens tidligere gadelysleverandør SEAS-NVE. Kommunen vandt i byretten, men et nederlag i ankesagen ville gøre en forskel på 17 mio. kr., og derfor ville man vente på en udsat afgørelse.

Den blev imidlertid udsat på ny, og så kunne budgetaftalen ikke trækkes længere. Som helgardering har budgetpartierne øget kravet til kommunens likvididtet med 17 mio. kr., så en mulig tabt retssag kan absorberes af den kommunale økonomi, og hvis kommunen vinder igen, så er det også aftalt, hvad de 17 mio. kr. i stedet skal gå til.

Generelt opererer budgetaftalen med justeringer og løft på velfærdsområderne. I aftaleteksten bemærkes det, at man fortsat har "en forhåbning om, at finanslovsforhandlingerne for 2022 vil bidrage med finansiering" af noget af det, man har sat penge af til.

Partierne bag budgetaftalen er De Konservative, Dansk Folkeparti, Venstre og Frigængerne, i alt 15 af 25 byrådsmedlemmer, mens Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og løsgænger Anita Skjoldager Eskildsen (eks-S) står udenfor. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt på byrådsmødet onsdag.

 

Se budgetaftalen.