Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Bjarne Hastrup tager over efter Thyra Frank

Direktøren i Ældresagen overtager formandsposten i Ældrekommisionen
KORT NYT1. NOV 2011 13.00

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) har udpeget Bjarne Hastrup, direktør for Ældre Sagen, som ny formand for Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejehjem og plejeboliger. Bjarne Hastrup afløser tidligere plejehjemsleder Thyra Frank, der er fratrådt som følge af, at hun er blevet medlem af Folketinget for Liberal Alliance. Bjarne Hastrup har hidtil været menigt medlem af kommissionen.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger i en pressemeddelelse:

- Bjarne Hastrup har påtaget sig en vigtig opgave med at afslutte Ældrekommissionens arbejde med at se på, hvordan vi kan forbedre livskvaliteten for vores ældste borgere. Beboerne i vores plejeboliger skal føle, at de bor i deres eget hjem, hvor de kan leve det liv, de har lyst til, og som passer til deres døgnrytme. Og kommissionens anbefalinger vil indgå i regeringens arbejde med at udvikle ældreområdet.

Bjarne Hastrup siger i anledning af sin udnævnelse:

- Jeg glæder mig over, at regeringen følger op på dette initiativ fra den tidligere regering. Det er en meget vigtig opgave. Alt for meget sker uden at inddrage beboerne. Plejen skal tage udgangspunkt i den enkelte ældre. De skal ikke behandles ens. Og endelig er der alt for mange beboere, der keder sig. Plejehjemmene skal åbne sig mod samfundet, de skal være en helt integreret del af samfundet. Det forudsætter, at den helt elementære pleje er i orden.

mou