Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Billund godt hjulpet af selskabsskat

Overskred i 2009 servicerammen med over 25 mio. kr. I 2010-regnskabet er kommunen nede på en overskridelse på ca. 4 mill. kr.
3. JUN 2011 8.19

BILLUND: Billunds regnskab for 2009 viste et underskud på den ordinære drift på 4 millioner og et samlet underskud på 38 millioner, men i  regnskabet for for  2010 er der heldigvis igen balance mellem driftsudgifter og -indtægter. I det oprindelig budget for 2010 regnede vi med et overskud på 46,4 mill. kr. og selve regnskabet viser et driftsoverskud på 43,8 mill. kr., oplyser borgmester Ib Kristensen (V).

Det samlede regnskabsresultat for 2010 blev et overskud på det skattefinansierede område på 7,5 mill. kr. og et overskud for kommunen som helhed incl forsyningsområdet på 15,5 mill. kr.

Resultatet for 2010 blev hjulpet på vej af gode selskabsskatteindtægter. Indtægter vi ikke har i 2011. Derfor var det - som alle husker - en kæmpeudfordring at lave et budget 2011, hvor vi stadig har balance mellem indtægter og udgifter. Vi nåede dog næsten i land, men mangler at finde yderligere 10 mill. kr. til budget 2012 - en opgave som byrådet har stillet sig selv til budget 2012.

- Der skrives og snakkes rigtig meget om den kommunale serviceramme og straf for at overtræde den. I 2009 havde vi en stor overskridelse af servicerammen på over 25 mill. kr. I 2010 regnskabet er vi nede på en overskridelse på ca. 4 mill. kr.

ka