Biblioteker skal stoppe opkrævning

KORT NYT14. MAR 2020 11.02
TEMA: Corona

Biblioteker bør ændre en række konfigurationer i forbindelse med nedlukning på grund af corona, så borgere ikke opkræves for gebyrer og erstatninger i lukkeperioden, meddeler Kombit. Det er ikke muligt at foretage disse ændringer centralt, da det vil give komplikationer for det enkelte bibliotek ved genåbning, lyder det fra leverandøren af Fælles Bibliotekssystem (FBS), Systematic.

Ændringerne kommer til at betyde, at der hverken bliver udsendt påmindelser og hjemkaldelser, saldoopgørelser eller gebyrtilskrivninger. Kombit anbefaler, at biblioteker og skoler gennemfører ændringerne hurtigst muligt og venter med at ændre tilbage til oprindelige indstillinger til en uge efter genåbningen, så lånere har en rimelig frist for at aflevere materialer.

Også en række online-funktioner på blandt andet bibliotek.dk er lukket ned, så man ikke kan bestille materialer her. DBC, Dansk BiblioteksCenter, som står for dem, opretholder normal drift i lukkeperioden.

eo

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt