Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Biblioteker er borgernes indgang til det offentlige

En ny undersøgelse viser, at 2/3 af landets biblioteker nu udfører borgerserviceopgaver på forskellige niveauer, hvilket er tæt på en fordobling i løbet af de seneste to år

Undersøgelsen, der er udført af Danmarks Biblioteksforening, Bibliotekschefforeningen og Konsulentfirmaet Knudsen Syd, er en opfølgning på en lignende undersøgelse fra 2009, hvor under halvdelen af landets kommuner meddelte, at de havde inddraget bibliotekerne i løsningen af borgerserviceopgaver. Siden da er det gået rigtig stærkt med at få etableret endnu mere samarbejde mellem biblioteker og borgerservice.

Stadig flere kommuner har således fået øjnene op for det potentiale, der ligger i at udnytte de mange videnskompetencer, som befinder sig på biblioteket. I flere end 60 kommuner benyttes biblioteket derfor nu også som indgangen til det offentlige som udvidede borgerservicecentre, hvor bibliotekerne både udsteder kørekort, hjælper folk med digital service og laver kurser i IT læring.

Kvalificerer borgerne til Det Digitale Danmark
Specielt i forhold til IT- læring spiller bibliotekerne en stadig større rolle - især for de, der ikke har så nemt ved at bruge de digitale løsninger. I 2010 blev der f.eks. holdt 1.712 'Lær mere om it-kurser' på bibliotekerne, herunder f.eks. introduktioner til NemID.

Og behovet for flere kurser er voksende, især med tanke på at al kommunikation med det offentlige i 2015 skal ske digitalt. Her har en stor gruppe borgere fortsat behov for kurser for at blive klar til Det Digitale Danmarks udfordringer og muligheder. Især en stor gruppe af ældre vil med fordel kunne benytte bibliotekernes IT-kurser, ligesom biblioteket i endnu højere grad vil kunne være borgerne behjælpelige i løsningen af forskellige borgerserviceopgaver.

- Det er utroligt vigtigt, at man investerer i bibliotekerne og inddrager dem i de strategiske løsninger hvis den store vision om Det Digitale Danmark skal lykkedes. I Danmarks Biblioteksforening tror vi, at der kan skabes bedre service for borgerne ved at udbygge dette samarbejde om borgerservice og Det Digitale Danmark meget mere, siger formand for Danmarks Biblioteksforening, Vagn Ytte Larsen, og fortsætter:

- Bibliotekerne skal bruges meget mere strategisk i udviklingen af borgerserviceydelserne og som borgernes indgang til samfundet, uanset om det gælder oplysninger via kommunernes hjemmesider og borger.dk, eller mere traditionelle borgerserviceydelser som flytning, fornyelse af kørekort eller at få indskrevet sit barn i skole eller daginstitution eller andre digitaliserede velfærdsydelser. Alt sammen til glæde og gavn for borgerne, siger altså Vagn Ytte Larsen.

mou

 

Læs mere om undersøgelserne her