Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Behbahani afløser Harsvik lige nu

Men endnu ingen navne på nye udvalgsformænd i Furesø
KORT NYT12. DEC 2011 8.51

FURESØ: Lisbeth Lykke Harsviks udtræden af byrådet lægger op til en ændring af konstitueringen i byrådet, da hun har været formand for såvel Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Det Lokale Beskæftigelselsråd, skriver Furesø Avis.

Birthe Møller Hansen er førstesuppleant og skal overtage Lisbeth Lykke Harsviks plads i byrådet. På grund af sygeplejeorlov vil det dog i første omgang være andensuppleanten Martin Behbahani, der overtager pladsen.

Men ifølge borgmester Ole Bondo Christensen (S) vil den socialdemokratiske gruppe nu drøfte, hvorledes den fremtidige konstituering skal se ud.

ka