Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Bedre vilkår for offentlig-privat partnerskab

Skolebyggerier, daginstitutioner og veje vil være oplagte muligheder for OPP - derfor lancerer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen nu en standardmodel for OPP for at gøre samarbejdet mere tilgængeligt
1. MAR 2012 16.01

I Danmark er der få, men gode erfaringer med OPP især i statslige bygge- og anlægsprojekter. I alt er der igangsat 14 danske OPP-projekter, alle i løbet af det seneste årti. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at potentialet kan være langt større.

- Der ligger et uudnyttet potentiale i offentlig-private partnerskaber. Den nye standardmodel gør offentlig-private partnerskaber attraktive, også for de kommuner og regioner, der hidtil ikke har gjort sig så mange erfaringer med samarbejdsformen, siger direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing.

I et OPP varetager private virksomheder anlæg, vedligeholdelse og løbende drift af offentlige projekter i en periode på ofte op til 25 år. I visse OPP-projekter står den private part også for finansieringen.

Ved at sammentænke anlæg og drift kan OPP give betydelige totaløkonomiske fordele. OPP kan fx bruges ved etablering og drift af skoler, kontorbygninger og sygehuse.

- Det skal være de rigtige projekter, der investeres i - altså de projekter, hvor OPP giver en fordel. Skolebyggerier, daginstitutioner og veje vil være oplagte muligheder. Her får brugerne glæde af velgennemtænkte og langtidsholdbare løsninger, siger Agnete Gersing.

Standardmodellen for OPP er blevet til i et samarbejde mellem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Finansministeriet, Bygningsstyrelsen og Kammeradvokaten.

Læs mere om OPP her.

Foto: http://www.flickr.com/photos/wonderlane/5348808168/sizes/z/in/photostream/

lcl