Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Bedre infrastruktur får pendlere til at arbejde mere

Det viser en ny rapport, som Copenhagen Economics har udarbejdet for Transportministeriet
15. JUN 2011 10.36

Transportministeriet har i januar 2010 offentliggjort en rapport, der påviser, at hvis blot en mindre del af en rejsetidsbesparelse bliver brugt til at arbejde, så vil det give ganske betydelige ekstra gevinster af investeringer i infrastruktur og bedre mobilitet. Konkret tyder resultaterne på, at en time sparet rejsetid medfører, at pendlere vælger at bruge mellem 10 og 15 minutter på at arbejde mere.

I undersøgelsen er der blevet udvalgt fem motorvejsprojekter, der blev færdiggjort i tidsrummet 2000-2010. Intet tyder dog på, at der ikke også kunne måles tilsvarende effekter i forbindelse med baneprojekter.

Tidsbesparelser har større værdi
Resultaterne har dermed den implikation, at rejsetidsbesparelser opnået ved bedre infrastruktur bør tillægges en større værdi, end den værdi de tillægges i dag. Analysen peger på, at værdien af sparet rejsetid for pendlere bør opjusteres med omtrent 60 pct.

Transportminister Hans Christian Schmidt (V) udtaler i forbindelse med udgivelsen af rapporten:

- For mig som transportminister er det naturligvis et utrolig vigtigt budskab, at denne rapport understreger infrastrukturens betydning for at fremme økonomisk vækst. Det er noget, de fleste ved, men de færreste kan dokumentere.

- Det er set i dette lys spændende at modtage en rapport, der bygger på helt nye analyser og metoder. Der findes mig bekendt i den internationale litteratur kun ganske få analyser, der konkret opgør sammenhængen mellem infrastrukturforbedringer og arbejdstid.

Læs mere om temaet Transportens samfundsværdi her

Foto: http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3411727104/sizes/z/in/photostream/

lcl