Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Både kommuner og virksomheder vinder ved samarbejde

Når det offentlige og private laver innovative projekter sammen, skaber det vækst i virksomhederne og besparelser i kommunerne. Men der er en række barrierer, viser en ny analyse fra AKF, Anvendt KommunalForskning
5. MAJ 2011 7.58

En digital pen til løbende at notere udførte opgaver i hjemmeplejen. Mere sund og velsmagende mad til hospitalspatienter. Eller en intelligent trøje, der kan advare hjemmehjælpere, hvis de laver skadelige løft. Det er konkrete eksempler på succesfulde innovative partnerskabsprojekter.

- Innovative partnerskaber giver fordele både for det offentlige og for virksomhederne. Det offentlige kan effektivisere, spare tid og levere bedre kvalitet. Det private øger deres indtjening, øger beskæftigelsen og skaber eksportmuligheder. Så det ser ud til at være en win-win situation for alle parter, siger Ole Helby Petersen, som forsker i offentligt-privat samarbejde i AKF, Anvendt KommunalForskning.

Uvidenhed og indviklede regler
Men der er en række barrierer for de offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI). Indviklede regler og manglende viden er nogle af hindringerne, viser en rapport, som AKF har lavet i samarbejde med COWI.

Rapporten er lavet for Erhvervs- og Byggestyrelsen og Nordisk Ministerråd, og den ser på 11 nordiske projekter, der alle er gode eksempler på, at OPI kan lykkes. Men rapporten viser, at komplicerede regler, vanskelige finansieringsmuligheder og manglende viden er nogle af de væsentligste barrierer for danske projekter.

Mere smidighed
- I dag er kommunerne lidt usikre på mulighederne for OPI-projekterne. De har svært ved at finde rundt i udbudsreglerne, som er ekstremt komplekse, og de har også svært ved at få finansieret de innovative projekter, siger Ole Helby Petersen fra AKF.

I rapporten kommer forskerne med en række anbefalinger, der skal gøre det nemmere for kommunerne at lave OPI-projekter.

- Hvis man virkelig ønsker at fremme OPI-projekterne, skal man gøre det mere ligetil og smidigt for kommunerne at kaste sig ud i den slags projekter, hvor man ikke på forhånd kan definere slutresultatet, siger Ole Helby Petersen fra AKF.

mou

Rapporten anbefaler:
* Skabelse af en klar og entydig juridisk ramme for OPI-projekter
* En institutionel infrastruktur, herunder en specialiseret OPS/OPI-enhed på regeringsniveau
* En national kompetenceenhed for udbud, som kan give bindende tilsagn i udbudssager
* Skabelse af et uddannelses- og træningsprogram for ansatte i kommuner og regioner
* En samlet indgang til de offentlige puljer, som støtter OPI-initiativer og -projekter
* Øget opmærksomhed omkring OPS/OPI med information om lovgivning, manualer og erfaring fra tidligere projekter

Læs rapporten:
Weihe, Guri; Steven Højlund, Eline Theresa Bouwhof Holljen, Ole Helby Petersen, Karsten Vrangbæk og Jacob Ladenburg (2011): Strategic use of public-private cooperation in the Nordic region.