Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

At afvise 58-årig på grund af alder koster

Det var i strid med loven, at en kommune inddrog en sosu-assistents alder som begrundelse for ikke at ansætte hende. Godtgørelse: 25.000 kr.

Af Knud Abildtrup

En kommune må nu betale en godtgørelse på 25.000 kr., efter at have fået en afgørelse i Ligebehandlingsnævnet imod sig.

En 58-årig kvinde søgte et job som social- og sundhedsassistent i en kommunal institution. Det fremgik af hendes CV, at hun var uddannet social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. Hun havde desuden taget kurser/efteruddannelse for familiebehandlere. Hendes seneste job var som familiekonsulent.

Kommunen skrev i en mail til kvinden, at de havde fået 100 ansøgninger fra meget kvalificerede ansøgere, og at stillingen var blevet besat til anden side.

Han  bad om en uddybning af svaret, da hun havde søgt rigtig mange jobs uden at blive inviteret til samtale. Hun skrev også, at hun tænkte, at de, der havde læst hendes ansøgning, kunne give hende en forklaring på, hvad der gjorde, at hun fik afslag - om det kunne skyldes hendes alder, opsætning af ansøgning, manglede erfaring eller andet.

Hun fik det svar, at der var forskellige årsager til fravalget. Alderen var én og en anden hendes erfaring med det fysisk tunge arbejde. Hun var forundret over fravalget, da hun vidste, hvad jobbet indebar og følte sig lige så kompetent til stillingen, som en yngre ansøger. Hun synes ikke, at et afslag på grund af alder var rimeligt. Hun er ved godt helbred og har en hel del år tilbage på arbejdsmarkedet.

Ansat tre andre over 55
Kommunen henviste til, at de ikke fravælger ansøgere på grund af alder, og at der i den pågældende institution i 2010 blev ansat tre medarbejdere mellem 55 og 60 år.

Kommunen anerkendte, at den 58-årige havde livserfaring i kraft af sin alder, men ikke erfaring inden for specialområdet, hjerneskadede ofte med svære fysiske handicaps. Kvinden blev således fravalgt på grund af den manglende erfaring, indsigt og viden.

Men på grund af mailen om begrundelsen for afslaget er kvinden i sin gode ret til at antage, at hun har været udsat for direkte forskelsbehandling. Og nævnet finder ikke, at kommunen har løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Uanset at institutionen i løbet af 2010 har ansat personer i alderen fra 55 til 60 år, er det i sig selv ikke nok til at dokumentere, at der ikke i forhold til den konkrete stilling er lagt vægt på kvindens alder, så kommunen skulle betale hende en godtgørelse på 25.000 kr.