DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Assens og Frederikssund vil være CO<sub>2</sub>-neutrale i 2050 og 2045
At komme hele vejen frem til CO2-neutralitet vil betyde omfattende isoleringsarbejder i kommunale bygninger.
Foto: Jens Christian Top, Ritzau Scanpix.

Kommunal og regional klimakamp:
Assens og Frederikssund vil være CO2-neutrale i 2050 og 2045

Og regionernes nye ambition om samlet klimareduktion på 75 pct. i 2030 overgår regeringens nationale ambition på 70 pct.

Kommuner og regioner laver klimahandleplaner i disse måneder, og ambitionerne er flere steder høje. Mens Assens vil være helt klimaneutral i 2050, vil Frederikssund være det i 2045. Og Danske Regioner overgår regeringens klimamål om 70 pct. CO2-reduktion i 2030 - ved samme år at ville nå hele 75 pct.

Af den forløbne uges klimainitiativer i den kommunale og regionale verden er det værd at nævne, at Esbjerg netop har underskrevet en aftale om klimavenlig transport med regeringen og er den ottende kommune, der gør det.

Aftalen forpligter kommunen til at vælge emissionsfrie drivmidler i den kollektive trafik. Samtidig skal 75 pct. af de fremtidige køretøjer i kommunalt regi også køre på emissionsfrie drivmidler, og fra 2022 skal det gælde hele flåden af personbiler - "hvis økonomien er til det", hvilket ikke er nærmere defineret.

I sidste uge meldte Sydtrafik og Esbjerg Kommune, at 29 nye el-bybusser skal overtage driften af bybusruterne i Esbjerg. Det svarer i runde tal til, at ca. 650 benzin eller dieseldrevne personbiler blev erstattet med elbiler.

Hvor stor en CO2-reduktion, det forventes at give i Esbjerg, fremgår ikke. Det gjorde det derimod i Danske Regioners samlede klima-udmelding, hvor man faktisk vil overgå det nationale klimamål på 70 pct. reduktion i 2030 - og går op til 75 pct. 

Regionernes hospitaler og institutioner skal gå fra at udlede cirka 217.000 ton CO2 fra el, varme og transport om året til at udlede omkring 55.000 ton CO2 om året inden 2030.

Hvordan det nærmere skal foregå, fremgår endnu ikke - men målsætningen er der. Og bliver de indfriet, vil reduktionen svare til omkring 0,8 pct. af den samlede reduktion på 20 mio. CO2, som skal indfries de kommende ti år.

Lidt mere konkret er man i Assens, der er en af de 20 kommuner, der er med i Realdanias projekt DK2020, hvor Concito og C40 bidrager med hjælp og sparring. Her skal blandt andet grønne mursten være med til at indfri klimaambitionen om, at kommunen som geografisk område skal være klimaneutral inden 2050.

Virksomheden Strøjer Tegl, der producerer de grønne mursten, er her gået i klimapartnerskab med kommunen om at arbejde for at nå Parisaftalens mål. Og der skal noget til, for den officielle mængde CO2, der udledes i Assens som geografisk område, er 430.703 ton - ifølge de senest tilgængelige tal, oplyser natur- og miljøchef Annette Bæk til DK Nyt. 

Af de 20 kommuner i samarbejdet DK2020 har Samsø og Sønderborg allerede fået certificeret deres klimaplaner og i løbet af 2020 kommer klimaplanerne fra de andre 18. 

I Frederikssund er klimamålet at gøre kommunens drift uafhængig af fossile brændsler i 2030 og endvidere, at kommunen som geografisk område skal være CO2-neutralt i 2045 - altså fem år før Assens.

Fra 2009 til 2019 er kommunens udledning faldet med samlet set 40 pct. - i høj grad efter energirenovering, men det aktuelle kommunale CO2-udslip kommer fortsat hovedsageligt fra bygningsdrift, der står for hele 88 pct. af udledningen.

Gradvis udskiftning af bilparken samt el-ladestandere ved kommunale bygninger er andre led i planen. Derudover skal der fortsat skiftes LED-lyskilder ud i gadebelysningen. Indtil videre er ca. 4.500 lamper ud af i alt 11.000 overgået til LED.

Planerne står til at koste mellem 10 og 14 mio. kr. årligt frem til 2030. Der er i forvejen afsat 3,2 mio. kr. til den grønne omstilling i budget 2020-2023.