Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Antal offentligt forsørgede går nedad igen

Der var 21.600 færre offentligt forsørgede i fjerde kvartal 2011 end i samme kvartal i 2010, så nu er 839.200 personer forsørget af det offentlige
19. MAR 2012 13.10

Det seneste år er der kommet 11.100 færre personer på efterløn, 10.800 færre personer i vejledning og opkvalificering, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere, der hverken er registreret som ledige eller er i aktivering, er steget med 9.700, oplyser Danmarks Statistik.

Udviklingen i antallet af offentligt forsørgede 16-64-årige er i høj grad påvirket af udviklingen i nettoledigheden. Fra fjerde kvartal 2008 til fjerde kvartal 2009 steg nettoledigheden således med 57.100, mens de offentligt forsørgede i alt steg med 74.500. Fra fjerde kvartal 2009 til fjerde kvartal 2011 er nettoledigheden faldet med 7.500, mens de offentligt forsørgede i alt er faldet med 12.200.

Flere i virksomhedspraktik og på passiv kontanthjælp
Siden fjerde kvartal 2008 er der til stadighed kommet flere i støttet beskæftigelse. På det seneste er det især antallet af personer i virksomhedspraktik, der har stået for stigningen. Siden fjerde kvartal 2010 er der således kommet 4.800 flere i virksomhedspraktik, svarende til en stigning på 27 pct.

Samtidig er der over det seneste år kommet 9.700, svarende til 14 pct., flere kontanthjælpsmodtagere, der hverken er registreret som ledige eller aktiverede. Denne gruppe af kontanthjælpsmodtagere går under betegnelsen passive kontanthjælpsmodtagere.

Færre under vejleding og opkvalificering

Siden fjerde kvartal 2010 er antallet af personer i vejledning og opkvalificering faldet med 10.800, svarende til et fald på 17 pct., mens antallet af efterlønsmodtagere er faldet med 11.100, svarende til et fald på 9 pct. I samme periode er antallet af personer på barselsdagpenge faldet med 5.400, svarende til et fald på 9 pct.

Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet med 4.100, svarende til et fald på 5 pct. Det skal dog bemærkes, at såvel antallet af barselsdagpengemodtagere som antallet af sygedagpengemodtagere forventes undervurderet med 1.000-1.500 personer for det seneste kvartal.

Alle tal i denne offentliggørelse er omregnet til fuld tid.

ka