Ankestyrelsen sagde nej til faste vederlag - og ombestemte sig så

40 timers bestyrelsesarbejde om året var ikke nok til at udløse faste vederlag. Det var 100 timer derimod.

HOVEDSTADEN: Selvom det først så ud til, at Centralkommunernes Transmissionsselskab, CTR I/S, ikke længere måtte udbetale bestyrelsesmedlemmer et vederlag på 25.000 kr. årligt, må de det nu alligevel.

Ankestyrelsen har nemlig ændret mening, efter den i 2019 ville tilbagekalde en godkendelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden, der gjorde det muligt for det fælleskomunale selskab at udbetale de faste vederlag, som de havde gjort det siden 2010.

Fra 1. januar i år ville bestyrelsesmedlemmerne altså ikke længere få faste vederlag, fordi Ankestyrelsen vurderede, at de cirka 40 timers bestyrelsesarbejde, som de enkelte medlemmer lagde om året udover møder, ikke var nok til at udløse de faste vederlag på 25.000 kr.

Nye oplysninger gjorde udslaget
'Det er Ankestyrelsens opfattelse, at der ikke er tale om så højt et tidsforbrug, der går ud over, hvad der normalt kan forventes af et bestyrelsesmedlem eller en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed, at det kan begrunde, at der godkendes et fast vederlag,' skrev Ankestyrelsen dengang.

Men siden har CTR I/S sendt nye oplysninger om tidsforbruget, som har fået Ankestyrelsen til at ændre mening. Oplysningerne viser, at bestyrelsesmedlemmernes arbejdsindsats nu skønnes at være omkring 100 timer årligt udover møderne, fordi bestyrelsesmedlemmer blandt andet skal deltage i et døgns kursus, indvie tekniske anlæg i lokalområdet, deltage i konferencer og kurser og have formøder med selskabets ejerkommuner.

Styrelsen tilbagekalder derfor ikke Statsforvaltningen Hovedstadens godkendelse af vederlagene alligevel, og CTR I/S kan fortsat aflønne sine bestyrelsesmedlemmer med 25.000 kr. om måneden.

 

Læs hele afgørelsen her.

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev