Ankestyrelsen: Naturfredningsformand var ikke inhabil

Det var forkert af byrådet i Hedensted at erklære medlem inhabil, fordi han var underskriver af et kritisk høringssvar.
31. MAJ 2022 8.45

HEDENSTED: Det var en fejlvurdering, at et byrådsmedlem i Hedensted for et år siden blev erklæret inhabil i behandlingen af en lokalplan. Det fastslår Ankestyrelsen.

Sagen handlede om, at en lokal virksomhed havde søgt om lov til at bygge et spraytårn, der overskred den tilladte højde med op til 15 meter. Derfor var der brug for en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.

Det omhandlede byrådsmedlem er formand for Danmarks Naturfredningsforening Hedensted og stod derfor som underskriver af et høringssvar, hvor foreningen udtalte sig imod forslaget. Derfor havde forvaltningen vurderet, at han var inhabil. 

Juristerne hæftede sig bl.a. ved, at man ifølge forvaltningsloven er inhabil, hvis man "deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald".

Vurderingen var, at Naturfredningsforeningen havde en særlig interesse og ikke kun en mere generel overordnet interesse, fordi høringssvaret forholdt sig konkret til byggesagen. 

Overordnede interesser

Men det er Ankestyrelsen ikke enig i. 

"Vi lægger vægt på, at sagen ikke har direkte betydning for foreningen, men derimod omhandler de overordnede og ideelle interesser, som foreningen generelt arbejder for at fremme," skriver styrelsen og bemærker, at en forening som Naturfredningsforeningen netop arbejder for sine generelle interesser ved at involvere sig i konkrete enkeltsager.

Ifølge Horsens Folkeblad handlede sagen om Jan Tidemand (EL), som var indkaldt som suppleant for SF'eren Torsten Sonne. At Jan Tidemand valgte at klage til Tilsynsrådet skyldtes principperne i sagen og ikke nogen forventning om, at det ville få nogen praktisk betydning, oplyser han til avisen. Han var nemlig alene om at stemme imod. 

- Hvis man er inhabil i sådan en sag, så har folk som mig med værdibaserede holdninger ingen mulighed for at være aktive i politik. Jeg har jo ingen personlig interesse i sagen. Det svarer til, at en lærer ikke må være til stede, hvis der bliver snakket om faldende elevtal eller overordnet skoleøkonomi, sagde han til avisen.