Ankestyrelsen kritiserer borgmester efter tre år

Eks-borgmester i Rudersdal skulle ikke have afskåret byrådsmedlem fra at få ordet under et møde i 2019.
25. MAJ 2022 14.26

RUDERSDAL: Det var i strid med reglerne, da daværende borgmester Jens Ive (V) i juni 2019 afskar et kommunalbestyrelsesmedlem fra at få ordet under behandlingen af regnskabet for 2018. Det fastslår Ankestyrelsen i en udtalelse, hvor man også beklager den lange sagsbehandlingstid.

På mødet i juni 2019 skulle kommunalbestyrelsen godkende regnskabet, og borgmesteren indledte med at konstatere, at punktet nu var tiltrådt af kommunalbestyrelsen, hvorefter han talte om regnskabet i et par minutter, før han afsluttede sagen. Derpå bad klageren om ordet, men blev afvist.

"Jeg havde ventet med at bede om ordet, til jeg havde hørt fremlæggelsen, og bad naturligvis om ordet med det samme. Men borgmesteren sagde, at det var for sent, regnskabet var enstemmigt godkendt,"  skriver klageren.

Fik ikke forbehold med

I forvejen havde han skriftligt meddelt borgmesteren, at han ikke kunne stemme for regnskabet, og derfor klagede han også over, at han blev afskåret muligheden for at få sin afvigende mening skrevet ind i beslutningsprotokollen.

Ankestyrelsen vurderer, at borgmesteren handlede i strid med den kommunalretlige grundsætning om retten til at få ordet under hvert punkt på dagsordenen.

Ankestyrelsen hæfter sig ved, at borgmesteren ikke på noget tidspunkt spurgte, om nogen ønskede ordet. Derfor ændrer det ikke noget, at kommunalbestyrelsesmedlemmet først bad om ordet, da borgmesteren havde afsluttet punktet.

Se afgørelsen her.

ak