Ankestyrelsen: Kommune må ikke tjekke sociale klausuler for selskaber

Odense kom i tvivl, om det var ok at bistå bl.a. letbane, fjernvarme og renovationsselskab med kontrol. Det var det ikke.

ODENSE: Odense Kommune har indgået samarbejdsaftale med fire selskaber om at bistå dem med at håndhæve sociale klausuler hos leverandører, men kom i tvivl om, hvorvidt det egentlig er lovligt.

Derfor har kommunen via sin advokat spurgt Ankestyrelsen til råds. Og det var nok en god ide: Styrelsen konstaterer nemlig, at salget af kontrolydelser ikke er i overensstemmelse med kommunalfuldmagten. 

Det er Fjernvarme Fyn, Vandcenter Syd, Odense Renovation og Odense Letbane, som har købt sig til ekspertisen hos kommunen. De to sidstnævnte er 100 pct. ejet af kommunen, mens de to første er henholdsvis 97 pct. og 89 pct. ejet af den.

Ekspertisen er leveret af en særlig kontrolenhed i kommunen, som er specialiseret i at følge op på og kontrollere, om sociale klausuler bliver overholdt. Ydelserne har fx været en hotline for anmeldelser af social dumping, tjek af dokumentation for leverandørers overholdelse af sociale klausuler, kontrolbesøg hos leverandører og kontakt til Skat, politi og Arbejdstilsynet.

Hjælpen er ifølge kommunen leveret til markedspris.

Må ikke drive erhvervsvirksomhed

Ankestyrelsen vurderer, at hjælpen til selskaberne er kommunal erhvervsvirksomhed, og at det ikke er omfattet af undtagelser til hovedprincippet om, at kommuner ikke må drive erhvervsvirksomhed.

Kommunen spørger, om bistand til selskaberne, som er ejet af kommunen selv, kan betragtes som produktion til eget brug, men det kan det ikke, fastslår Ankestyrelsen. 

Ankestyrelsen lægger også vægt på, at kommunen ikke sælger sin viden med henblik på, at selskaberne derefter selv kan udføre opgaven, men at kommunen simpelthen udfører opgaverne.

Heller ikke et argument om, at kommunen varetager et samfundsansvar med opgaverne, er nok til at opveje det generelle forbud mod erhvervsvirksomhed.

Læs hele afgørelsen her.