Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Allerød har fået økonomien rettet op

Efter en hård opbremsning er der atter balance i økonomien. Allerød fik et overskud på 14,2 mio. kr. i 2010. Det er en forbedring på 84,7 mio. kr. sammenlignet med 2009
17. MAJ 2011 11.18

ALLERØD: - Kommunens økonomi er atter i balance. Det viser resultatet med alt ønskelig tydelighed, siger borgmester Erik Lund (K).

- Men det var ikke nemt at komme så langt. Som de fleste husker, måtte vi i foråret 2010 gennemføre en hård opbremsning med både besparelser og et udgifts- og ansættelsesstop. Desværre var det den eneste måde at genoprette økonomien på.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at processen har været hård og krævet stor velvillighed og tålmodighed mange steder. Hos borgere, brugere og medarbejdere. Men det gik. Det vil jeg gerne takke alle, som har bidraget til, siger Erik Lund.

Opbremsningen indebar, at kommunens driftsudgifter i 2010 faldt med hele 2 pct. - efter der er taget højde for pris- og lønudviklingen. Kommunens nettodriftsudgifter udgjorde 1,19 mia. kr. i 2010.

Projekter udskudt
Kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning steg med 72,1 mio. kr. Disse indtægter udgør i alt 1,22 mia. kr. Heraf udgør indkomstskatterne langt den største del med 1,13 mia. kr. De stigende indtægter og stagnerende udgifter forklarer samlet set den kraftige forbedring fra 2009 og overskuddet på 14,2 mio. kr.

På anlægssiden valgte byrådet som følge af opbremsningen at udskyde en række projekter. Kommunens udgifter til anlægsprojekter blev derfor forholdsvis små i 2010 med en nettoudgift på 18,3 mio. kr.

- 2011 bliver også et år med snævre budgetter og behov for stor tilbageholdenhed på alle områder. Vi holder derfor nøje øje med udviklingen måned for måned, så vi hurtigt og i god tid kan gribe ind, hvis behovet opstår. Dermed skaber vi bedst tryghed og stabilitet omkring kommunens økonomi fremover, siger Erik Lund.

mou