DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Alle i Norddjurs bag budget med lavere skat og bedre økonomi

Stadig usikkerheder i budgetaftale som derfor kaldes en skitse. Men alt ser bedre ud efter udligningsreformen end før.

NORDDJURS: Alle partier i Norddjurs Byråd er enige om, hvad der i enighedspapiret skiftevis kaldes en aftale og en skitse til en aftale om budgettet for 2021. Uanset betegnelsen er enigheden funderet i de forbedrede økonomiske vilkår, som udligningsreformen har betydet for kommunen.

Der er dog stadig udeståender, eksempelvis opretholdes den strukturelle balance i 2024 kun, fordi der investeres for lidt, men det problem er udsat til behandling i næste års budget. En anden og mere umiddelbar usikkerhed er, at der allerede for 2021's vedkommende er brug for en udvidelse af servicerammen med ti mio. kr., hvilket kræver et OK fra KL. "Dette er en væsentlig usikkerhed i budgetskitsen", hedder det.

For kommunens borgere er der aftalt en skattenedsættelse på 0,4 procentpoint, som kommunens økonomi ikke kommer til at mærke. Norddjurs er med en skatteprocent på 26,7 pct. en af de 12 kommuner, der i forbindelse med udligningsreformen kan sætte deres skatteprocent ned til 26,3 pct. Med fuld kompensation fra staten, ikke bare i en overgangsperiode men permanent.

Det gør man så, ikke overraskende.

Lidt mere overraskende eller i det mindste usædvanligt er det, at der er enighed om at lukke en folkeskole. Det skyldes at en friskole har medført "en markant reduktion i antallet af folkeskoleelever i Ørum", hedder det. På ældre-og sundhedsområdet er der lagt op til øgede normeringer og rengøring hver anden uge i stedet for hver tredje uge.

Partierne bag budgetskitsen/-aftalen er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, De Konservative, SF og Enhedslisten. Budgettet første- og andenbehandles i Norddjurs Byråd henholdsvis 15. september og 7. oktober.

 

Se budgetaftalen.