Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Affalds-aktører samler sig

Nu lægges der op til én stærk stemme på affaldsområdet
23. APR 2012 11.02

Vestforbrænding, Amagerforbrænding, AffaldVarme Aarhus, Reno-Nord og RenoSam har alle underskrevet en hensigtserklæring, hvor parterne erklærer, at de vil arbejde for, at der etableres én stærk stemme for de ovenstående aktører på affaldsområdet, oplyser RenoSam.

Parterne er i fællesskab nu gået i gang med at udarbejde grundlaget for den ny forening. Grundlaget vil blive lagt op til politisk behandling i organisationerne i løbet af indeværende år.

ka