DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Årligt sundhedsløft på 300 mio. kr. aftalt
Foto: Colourbox

Årligt sundhedsløft på 300 mio. kr. aftalt

Ny analyse: Borgere på plejecenter trækker halvt så mange regionale sundhedsudgifter, som borgere der modtager almindelig hjemmepleje

Intensiv kommunal pleje og sygepleje kan forebygge ældres sygehusforbrug viser foreløbige konklusioner fra et udvalgsarbejde. Det glæder KL's formand Erik Nielsen, der netop har aftalt med regeringen, at kommunerne vil få et løft til sundhedsområdet fra 2013 på 300 mio. kr.

På baggrund af sidste års økonomiaftale blev der nedsat et udvalg med deltagelse af KL, Danske Regioner, Sundhedsministeriet og Finansministeriet, der har til formål at identificere potentialer og muligheder for bedre kommunal forebyggelse.

De foreløbige analyser fra udvalget viser, at borgere på plejecenter trækker halvt så mange regionale sundhedsudgifter, som borgere der modtager almindelig hjemmepleje.

Det er påfaldende, når en gennemsnitlig plejehjemsbeboer ellers typisk er svagere end borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem. Der er altså noget, der tyder på, at den mere intensive pleje og sygepleje forebygger, at borgerne bliver så dårlige, at de skal på sygehuset.

Nu får vi dokumentation
- Det er godt nyt, at vi nu får dokumentation for, at den kommunale pleje og sygepleje virker. Det har vi troet på i årevis. Men nu kan vi også dokumentere dette sort på hvidt, siger KL's formand Erik Nielsen

Samtidig viser analyserne, at de 2,4 pct. af de borgere, som kommunerne ser i ældreplejen, står for 11 pct. af de samlede udgifter i det somatiske sygehusvæsen.
Der er altså store potentialer i at løfte forebyggelsesindsatsen i kommunerne og udvikle sundhedsindsatsen i de sammenhænge, hvor kommunerne allerede er i kontakt med borgerne. Det kan aflaste sygehusene.

- Kommunerne spiller en vigtig rolle i at løfte de fremtidige udfordringer på sundhedsområdet. Det har regeringen også anerkendt med dette års økonomiaftale, hvor der blev afsat flere midler til den forebyggende indsats i kommunerne. Den aftale peger i den helt rigtige retning. Når sundhedsvæsenet i de kommende år skal videreudvikles, bør regeringen derfor have fokus på en fortsat udbygning af den nære sundhed i kommunerne, siger Erik Nielsen.

ka