Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Aarhus opsøger nu selv brøkpensionister

Efter ny kurs fra Ankestyrelsen opsøger forvaltningen nu - uden at være forpligtet til det - førtidspensionister, der måske har penge til gode

AARHUS: Aarhus Kommune vælger at genbehandle sager om brøkpension. Det sker efter at Ankestyrelsen har konstateret, at styrelsen tidligere har truffet en afgørelse, der var uforenelig med loven, oplyser kommunen.

- Hensynet til borgernes retssikkerhed gør det nødvendigt, at vi tager sagerne op af egen drift, siger rådmand Hans Halvorsen (S).

Fuld førtidspension kræver, at man har boet i Danmark i 40 år. Har man opholdt sig i landet i kortere tid, har man kun ret til en brøkdel af pensionen, suppleret med ekstraydelser – og så er man brøkpensionist. Men kommunerne har været ladt i stikken, når de skulle udregne supplerende ydelse til brøkpension.

Ankestyrelsen, der udstikker rammerne for kommunernes administration, har ændret sin praksis gentagne gange, og det har skabt tvivl om beløbet til den enkelte brøkpensionist.

- Det er utilfredsstillende for både borgerne og sagsbehandlerne, at Ankestyrelsen ikke formår at udstikke klare retningslinjer. Jeg håber, at styrelsen nu én gang for alle har lagt sig fast på praksis, så vi ved, hvad vi skal rette os efter, siger Hans Halvorsen.

Ret til minimumsydelse
Ankestyrelsen har nu truffet afgørelse om, at brøkpensionister har ret til en minimumsydelse, der svarer til starthjælp eller kontanthjælp. Afgørelsen har tilbagevirkende kraft, fordi den hidtidige praksis vurderes at have været i strid med loven.

Det betyder, at et antal brøkpensionister i Aarhus har ret til at få genbehandlet deres sager, hvis de selv henvender sig til kommunen. Hans Halvorsen har imidlertid bedt Beskæftigelsesforvaltningen finde sagerne frem og kontakte de pågældende borgere.

- Det er rigtig ærgerligt for brøkpensionister og vores administration, at Ankestyrelsen i sin tid traf en afgørelse, der var i strid med loven. Jeg finder, at hensynet til borgernes retssikkerhed gør det nødvendigt, at vi tager sagerne op af egen drift. Vi taler om mennesker, der i forvejen lever på et absolut eksistensminimum og måske ikke har kræfterne til at tale deres sag. Så det vil være helt urimeligt, hvis de skal snydes for den pension, de har krav på, siger rådmanden.

Der er tale om et antal sager, der stammer fra perioden november 2007 til januar 2011. Det er endnu for tidligt at vurdere omfanget af udbetalinger. Nogle brøkpensionister vil ikke være berettiget til en yderligere ydelse, mens andre brøkpensionister vil få en udbetaling på nogle tusinde kroner, vurderer Beskæftigelsesforvaltningen.