Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Aarhus modtager kataloger med lokale visioner

De otte kataloger kommer med forslag til fremtidens børnebyggeri

AARHUS: Visionerne er et resultat af et stort lokalt arbejde i Aarhus Kommune, som bl.a. har inddraget forældre, ledere, institutions- og skolebestyrelser og Børn og Unge Byrådet.

De mange tanker om pædagogik, leg, og læring med moderne fysiske rammer er et oplæg til byrådet, som skal prioritere investeringerne i de kommende års byggeri til børn og unge i Aarhus.

- Målet er, at vi i fremtiden skaber endnu bedre rammer for børn og unge i Aarhus. Borgere og medarbejdere har tænkt stort, flot og visionært. Der er mange spændende og nogle steder også meget udfordrende ideer, som jeg gerne vil sige alle en stor tak for. De er en vigtig milepæl i den tiårige RULL-proces, vi står midt i, siger Jacob Bundsgaard Johansen, rådmand for Børn og Unge.

Økonomien sætter begrænsninger
Da der er tale om visioner, er der naturligvis ideer langt ud over, hvad økonomien rækker til. Derfor venter der byrådet en stor opgave med at prioritere blandt de mange ønsker og visioner. Aarhus Kommune står i en vanskelig økonomisk situation, som sætter rammer for, hvor langt der kan gås.

- Uanset hvad, har vi nu et unikt afsæt til de videre politiske drøftelser. Vi er godt i gang og har allerede frem til 2014 prioriteret cirka 700 mio. kr. til projekter. Nu står vi over for at skulle lave en plan for fremtidens anlægsinvesteringer, hvor dette skal have en ordentlig vægt. Der er al mulig grund til at takke borgere, medarbejdere og alle andre, der har bidraget med de mange gode ideer, siger Jacob Bundsgaard Johansen.

lcl