Northside Festival:
Aarhus Kommune erkender problemer ved festival

Den første store festival efter corona gav problemer, og siden 2020 er det ikke brandvæsnet men kommunen eller en brandrådgiver, der skal godkende festivalers pladsfordelingsplan.

AARHUS: Østjyllands Politi bekræfter over for TV2 Østjylland, at der ikke var styr på Northside Festival i starten af juni, og Aarhus Kommune erkender over for kanalen, at der er brug for forbedringer til næste års festival.

I år fik festivalen først en dårlig start, da åbningen blev forsinket med cirka en halv time, så folk måtte stå i lange køer, fordi en af tilladelserne først kom efter den officielle åbning. Og da den sluttede, endte mange festivalgæster med at gå på en trafikeret vej, efter et hegn blev væltet, så politiet måtte spærre vejen i cirka en time.

- Det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, at festivalgæster færdes midt på vejen, så det er blandt andet en af de ting, der skal kigges på, siger stabschef ved Østjyllands Politi Thomas Anderskov i et skriftligt svar til TV2 Østjylland.

Kommunen skal godkende

TV2 Østjylland har fået aktindsigt i kommunikationen mellem Østjyllands Brandvæsen og Northside i forbindelse med festivalen, og her ser det ud til, at flere af de påkrævede sikkerhedstilladelser er kommet sent. Én af dem kom først efter festivalens officielle starttidspunkt den 2. juni klokken 13. Det bekræfter Bylivschefen ved Teknik og Miljø i Aarhus Kommune Kim Gulvad.

- Der manglede lige at blive sat flueben ved den sidste tilladelse. Det, jeg hører, er, at man stod derude og fik det løst på stedet. Det er selvfølgelig noget af det, vi skal samle op på. Vi skal lære, så tingene bliver bedre til næste gang, siger han og tilføjer:

- Der er selvfølgelig nogle ting, der kan gøres bedre. Nu følger vi op på de ting, som blandt andet indebærer cykelparkering, adfærden, der udmønter sig, når gæsterne skal med taxa eller shuttlebus, og generelt i forhold til adgang til og udgang fra pladsen, siger han til kanalen.

Nye procedurer

Noget af det, der kan have været med til at gøre det svært for parterne at komme godt i mål med årets festival, er, at reglerne for blandt andet festivaler blev ændret i 2020. Det betyder, at Østjyllands Brandvæsen ikke længere har lovhjemmel til at godkende pladsfordelingsplaner. Det skal i stedet foretages af kommunens byggesagsafdeling eller en certificeret brandrådgiver.

- Det har selvfølgelig gjort, at det har været anderledes, og dermed har der været nogle nye arbejdsprocedurer, hvor man har siddet og ventet på hinanden og måske misforstået hinanden, siger Kim Gulvad. Derudover var der også andre forhold, der gjorde årets festival ekstra svær at planlægge.

- Det har været nye folk generelt, der skulle arbejde sammen, et nyt sted, nye regler, og vi er alle måske lidt rustne efter de seneste to år, hvor det har været lukket ned på grund af corona. Overordnet set synes jeg, at festivalen gik godt, og vi fik hjulpet hinanden på bedste vis, siger bylivschefen.

Den kommende tid vil Northside, kommunen og beredskabet i fællesskab evaluere på årets festival. En endelig evalueringsrapport vil ligge klar i sensommeren, siger Kim Gulvad til kanalen.

Ritzau / cwa