Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Aalborgs overvægtige får hjælp til at bryde med vanen

Nyt samarbejde mellem Aalborg Kommune og Børneafdelingen på Aalborg Sygehus skal give mere viden om, hvad der bedst kan hjælpe børnene til et slankere liv
27. JAN 2012 13.31

AALBORG: I Aalborg Kommune er ca. 20 pct. af alle børn og unge overvægtige, heraf er ca. 3 pct. svært overvægtige. Det svarer til omkring 850 svært overvægtige børn og unge. For at få mere viden om, hvordan man bedst muligt kan samarbejde om disse børn og unge, indleder Aalborg Kommune og Aalborg Sygehus nu et et-årigt pilotprojekt. Formålet er bl.a. at få mere viden om, hvordan region og kommune fremadrettet kan samarbejde bedst muligt om at hjælpe de svært overvægtige børn og unge.

- Vi ved i dag meget om årsagerne til og behandling af overvægt, men der er mange elementer, vi stadig er usikre på ift. at tilrettelægge en effektiv behandling, og det skal pilotprojektet hjælpe os med at blive klogere på, så vi fremadrettet kan blive endnu bedre til at hjælpe de overvægtige børn og unge, siger børnelæge Ronni Bengtson Jacobsen, Børneafdelingen, Aalborg Sygehus.

Udvidelse af vanebryderne
Sundhedscenter Aalborg har i dag tilbuddet: 'Vanebryderne' for familier med overvægtige børn og unge i alderen 6 til 17 år. Vanebryderne tilbyder forskellige aktiviteter, så som samtaler omkring ændringer i dagligdagen, ugentlig motion, madværksteder og cafe-aftener med forskellige emner.

Tilbuddet er bygget op omkring et intensivt forløb på 12 uger samt opfølgning efter 3, 6 og 12 måneder. Det er deltagerne fra Vanebryderne, der er målgruppe for det nye samarbejde.

- Vi oplever, at familierne i Vanebryderne er meget motiverede for at hjælpe deres børn, så det er rigtigt godt, at vi nu også kan støtte op om familierne med sygehusets ekspertise, siger Jytte Møller Christensen, daglig leder af Vanebryderne.

Samtidig med, at det nye samarbejde mellem sygehus og kommune indledes, godkendte Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling onsdag d. 25. januar at udvide kapaciteten på overvægtstilbuddet i Aalborg Kommune. Det udvides fra nuværende 160 til 200 forløb pr. år, og endvidere udvides målgruppen til at omfatte svært overvægtige 2-5 årige med en køns- og aldersrelateret BMI over 30.

- Vi kan være stolte over det tilbud, vi har fået etableret i Aalborg Kommune, og jeg er rigtig glad for samarbejdet med Region Nordjylland. Med udvidelsen af 'Vanebryderne' og samarbejdet, er Aalborg Kommune én af de kommuner i landet, der gør mest for at hjælpe børn og unge med overvægt. Kun sammen kan vi imødekomme udfordringerne på overvægtsområdet, siger rådmand Thomas Kastrup-Larsen (S).

- Der eksisterer i dag begrænsede erfaringer med konkret samarbejde på tværs i sundhedsvæsnet om overvægtige børn og unge - det får vi prøvet af i dette projekt. Jeg ser også store muligheder for, at det nye samarbejde mellem Region Nordjylland og Aalborg Kommune vil kunne bidrage med vigtig viden, både om eventuelle årsager og konsekvenser af overvægten, siger Pernille Buhelt, der er regionsrådsmedlem.

Mange risici og følgesygdomme
Der er en lang række sundhedsmæssige risici forbundet med at være overvægtig, fx risiko for udvikling af kroniske sygdomme som type-2 diabetes, hjerte-karsygdomme og kræft. Overvægten kan også være forbundet med store psykosociale problemer som manglende selvværd, isolation og manglende livsglæde. Jo ældre et barn bliver, før der sættes ind i forhold til overvægten, desto større er risikoen for, at overvægten varer ved som voksen. Der er altså al mulig grund til at tage overvægten blandt børn og unge alvorligt og sætte fokus på effektive forebyggelses- og behandlingsmetoder.

Pilotprojektet har til formål dels at undersøge og behandle eventuelle bagvedliggende sygdomme som årsag til overvægten samt følgesygdomme, og dels at bestemme et hensigtsmæssigt og effektivt samarbejde mellem alment praktiserende læger, sygehus og kommunens sundhedsvæsen om behandlende indsatser.

Forekomsten af overvægt gør et fremtidigt tæt samarbejde i det samlede sundhedsvæsen nødvendigt. De enkelte sektorer kan bidrage med hver deres specifikke viden og kompetencer, der samlet set kan gøre en forskel.¨

Foto: http://www.flickr.com/photos/[email protected]/5350627034/sizes/z/in/photostream/

lcl