Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Aalborg reducerer CO2-udslip med 5,3 pct.

Ny belysning og lysstyring i Gigantium står for næsten en fjerdedel af reduktionen
17. AUG 2011 10.49

AALBORG: Aalborg Kommunes CO2-udledning for 2010 er reduceret med hele 5,3 pct. i forhold til 2009, hvor resultatet var 2,1 pct.

Resultatet skal ses på baggrund af, at Aalborg Kommune i 2009 indgik en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune og dermed forpligtede sig til at reducere energiforbruget og CO2-udledningen med 2 pct. hvert år frem til 2020.

Rådmand Thomas Kastrup-Larsen (S) fra Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling forklarer resultatet således:

- Det flotte resultat i 2010 hænger sammen med, at vi har haft succes med at gennemføre en lang række energibesparende projekter i de kommunale bygninger. Det største projekt har været ny belysning og lysstyring i Gigantium, som står for næsten en fjerdedel af den opnåede CO2 reduktion. Derudover handler projekterne om energioptimering af ventilationsanlæg, varmeanlæg, CTS styring osv.

- Udover energispareprojekterne er det vores satsning på energiledelse på kommunens skoler, der nu for alvor slår igennem. Energiledelse betyder, at der er kommet langt mere fokus på at registrere og synliggøre energiforbruget, og dermed er de enkelte brugere blevet mere opmærksomme på at reducere forbruget, samtidigt har brugerne fået det økonomiske incitament, idet besparelsen tilfalder brugerne.

Energispareprojekterne gennemføres ved, at brugerne af de enkelte bygninger kan låne penge til energiprojekter i en kommunal energisparepulje og så afdrage lånet via den driftsbesparelse energiprojektet giver.

Aalborg Kommunes Klimastrategi 2012-15 forventes vedtaget i dette efterår. Strategien lægger op til, at kommunen senest i 2050 skal være fri af fossile brændsler som olie, gas og kul og kun basere energiforsyningen på energi fra vindmøller, solceller, biomasse og andre vedvarende energikilder. Den omstilling kræve desuden energibesparelser i størrelsesorden 40-50 pct. frem mod 2050, for at de vedvarende energikilder kan dække forbruget.


ka