DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

A.P. Møller-millioner til løft af Haderslev-skoler

5,7 mio. kr. fra A.P. Møller-fond til kompetenceudvikling og co-teaching.
4. MAR 2021 12.10

HADERSLEV: Et projekt med co-teaching på Haderslev Kommunes skoler har fået 5,7 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Pengen skal bruges til kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere på skolerne, i Det Rådgivende Team og i forvaltningen.

Co-teaching indebærer at flere fagligheder sammen planlægger, gennemfører og evaluerer undervisningen med fokus på øget læring og trivsel hos eleverne. Det skal nu udvikles og understøttes i et forløb om styrkede professionelle læringsfællesskaber.

- Vi har i skolerne mange forskellige fagligheder og kompetencer; lærere, pædagoger, læsevejledere, trivselsmedarbejdere og så videre. De er i udstrakt grad vant til at planlægge skoledagen sammen, men vi har så meget viden, erfaring og god praksis, vi kan få mere i spil, så vi kan få meget mere ud af hinanden, siger skoleleder Jerry Freund fra Ungeuniverset i Vojens i Haderslev Kommune.

- Vi kan gøre hinanden bedre, hvis vi fokuserer endnu mere på faglige fællesskaber og øver os på ikke kun at planlægge, men også gennemføre og evaluere vores undervisning og indsatser sammen. Det er ikke fordi vi er dårlige eller har store mangler, men fordi potentialet er uendeligt, når vi arbejder som et professionelt læringsfællesskab. Det opstår og foregår jo netop når vi erfaringsudveksler, videndeler, evaluerer, justerer og udvikler sammen, siger Jerry Freund.

Kompetenceudviklingen gennemføres på alle folkeskoler i Haderslev Kommune inklusive specialskoler og skal tilrettelægges hvert sted, så det giver mening lokalt. Ideen til forløbet er opstået blandt skolerne, fortæller Børn og Ungechef Rasmus Graff, der kalder det "virkelig stærkt, at vores skoler ønsker at samle sig om så ambitiøst og målrettet et kompetenceudviklingsforløb".

Forløbet starter i august 2021 og strækker sig over tre og et halvt år.

mk