Videncenter retter fokus mod cirkulær økonomi

KORT NYT16. JAN 2019 9.57

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB) skifter navn til Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB). Det skyldes et øget fokus både i samfundet generelt og i byggebranchen på cirkulær økonomi - dvs. en økonomi, hvor produkter kan genanvendes igen og igen, og hvor affald ikke længere blot er affald, men anses for en ressource.   

I regeringens strategi er byggebranchen i centrum for flere initiativer, blandt andet om reguleringsmæssige barrierer og udbredelse af selektiv nedrivning, dvs. nedrivning, hvor man sikrer, at materialerne i bygningen sorteres korrekt og så vidt muligt genanvendes på ny efter nedrivningen. 

- Ved at udvide begrebet til cirkulær økonomi, kan vi bedre komme i dialog med hele byggeriets værdikæde fx også producenter og arkitekter, og ikke kun entreprenører, rådgivende ingeniører, bygherrer og kommuner, siger centerleder for VCØB Anke Oberender. 

ka
 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt