Øget fokus på talesprog hjælper svage elever

Tidlige, målrettede indsatser for at forbedre børns mundtlige sprog styrker børnene i alle skolefag, viser ny rapport.

Op til 15 pct. af alle skoleelever har sproglige vanskeligheder, men hvis forældre, pædagoger og lærere arbejder systematisk med at styrke børnenes ordforråd og formuleringsevner, gør det ikke kun børnene til bedre læsere - det styrker dem i alle skolefag. Det viser en forskningskortlægning fra TrygFondens Børneforskningscenter under Aarhus Universitet, skriver Kristeligt Dagblad.

- Vi har godt vidst, at talesprog er en vigtig forudsætning for at lære at læse. Men også i skolens andre fag gælder det, at dét at have et stærkt talesprog er vigtigt for at kunne følge med og forstå, hvad der foregår i timerne, siger Dorthe Bleses, professor i lingvistik ved Aarhus Universitet og en af rapportens fire forfattere. 

Derfor har forskerne foretaget en omfattende kortlægning af, hvad der findes af indsatser, som lærere og pædagoger i folkeskolen kan anvende for at styrke talesproget. Og de konkluderer, at alle undersøgte indsatser virker, hvad enten det er digitale hjælpemidler, grafiske illustrationer, direkte instruktion eller højtlæsning.

- Vi kan tydeligt se, at systematisk arbejde med fokus på børnenes talesprog kan øge deres kompetencer. For eksempel er effekten af højtlæsning meget veldokumenteret. Men der findes en hel række indsatser, som for eksempel hjælper børnene med at organisere og visualisere begreberne, så de kan danne sig et godt talesprog, siger Dorthe Bleses.

Nogle af de børn, rapporten beskriver, har nedarvede indlæringsvanskeligheder. Derudover øger det risikoen for at få problemer, hvis man har anden etnisk baggrund end dansk, eller hvis forældrene kun har en kort uddannelse. Gør begge dele sig gældende, er risikoen endnu større.

eo

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt