Nyt inspirationskatalog til det sociale frikort

Et nyt inspirationskatalog samler anbefalinger og gode råd til arbejdet med det nye sociale frikort, der skal få socialt udsatte tættere på arbejdsmarkedet.
14. JAN 2019 14.00

I 2019 og 2020 får socialt udsatte på forsøgsbasis mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit uden at blive trukket i ydelser årligt. Og nu er Rådet for Socialt Udsatte klar med et inspirationskatalog med cases og anbefalinger.

Visitationen til frikortet sker gennem kommunerne, mens Socialstyrelsen står for implementeringen i kommunerne. Og visitationen skal ifølge kataloget kunne foregå flere steder og ikke kun i jobcentret eller socialforvaltningen. De udsatte borgere kan nemlig have en vis modvillighed mod at nærme sig kommunale kontorer. 

I kataloget fremhæves blandt andet også vigtigheden af, at der er et godt og bredt kendskab til rammerne for frikortet, og at medarbejderne med den daglige kontakt er klædt på til at vejlede de udsatte.

Ifølge kataloget kan det nemlig være en uoverskuelig proces for brugerne af frikortet at søge, og derfor er det afgørende, at alle medarbejdere fra både gadeplan, varmestuer og andre steder er klar.

Kataloget indeholder desuden konkrete bud på jobs, som de sociale udsatte kan varetage, da det at have et job er med til at give dem en identitet, lyder det. 

ibs

Find hele kataloget her.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt