Egedal lader sosuer selv tilrettelægge deres vagter

KORT NYT11. JAN 2019 12.59

EGEDAL: Egedal Kommune har siden sidste forår udrullet en ny ansættelsesform for sosuer i kommunen, nemlig en såkaldt distriktsansættelse, hvor den enkelte sosu inden for visse rammer selv kan planlægge sine vagter i et 12 ugers rul. Ansættelsesformen gør det nemmere at forene jobbet med et godt familieliv og bidrager dermed til at fastholde sosuer i faget, er rationalet.

Hænder nok på social- og sundhedsområdet er en af de kommende års hovedudfordringer for kommunerne, og Egedal Kommune mener med sin distriktsansættelse at have leveret et bidrag til rekrutteringen til faget. Netop rekruttering til sosufagene var torsdag et af emnerne på KL's Kommunaløkonomiske Forum, hvor også deltidsansættelser og sygefravær blev identificeret som indsatsområder.

Den nye ansættelsesform i Egedal Kommune giver sosuerne mulighed for at arbejde på tidspunkter der passer den enkelte, herunder hvilke weekender det skal være, blot det er mindst fire weekender i løbet af et 12 ugers rul og fem helligdage i løbet af et år. Distriktsansættelsen indebærer for de ældre, at et fast korps af ansatte dækker ind ved sygdom og lignende, så de ældre møder så få skiftende ansigter som muligt.

mk

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt