Minister vil undersøge forskelsbehandling af psykiatriske patienter

SF vil sidestille psykiske og somatiske patienter ved at give ret til raskmelding. Men ifølge sundhedsministeren kan læger hverken raskmelde psykisk eller somatisk syge.
11. JAN 2019 11.25

FOLKETINGET: Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil undersøge i hvor stort omfang der sker forskelsbehandling af tidligere psykiatriske patienter, som stadig har en diagnose ifølge journalen - også selvom de ikke længere lever op til kriterierne. Det sker for eksempel i adoptions- og forsikringssager, eller når en tidligere psykisk syg borger skal tage kørekort.

Undersøgelsen betyder blandt andet, at lovmæssige rammer, patientvejledninger, sagsbehandleres praksis og tolkning af regler skal gennemgås for usaglig forskelsbehandling på området.

- Vi skal finde ud af, hvor det går galt, så vi kan løse problemerne på et ordentligt og oplyst grundlag, siger hun.

SF ville ellers give borgere ret til at blive erklæret rask for en psykiatrisk diagnose, sådan at diagnosen ikke fremover giver dem færre rettigheder for borgeren på lige linje med somatisk syge patienter. Det fremgår af et beslutningsforslag, som blev behandlet i Folketinget i går.

Men sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er ikke enig i præmissen om, at det er muligt at blive 'raskmeldt' efter at have fået en psykiatrisk diagnose. Hun mener, at patienter hverken i psykiatrien eller somatikken bliver meldt raske, men derimod at læger indfører i patientjournalen, at symptomerne ikke længere er til stede. Og det sker allerede nu, forklarer hun.

Derfor er det ikke der, problemet med forskelsbehandling af tidligere diagnosticerede med psykiske lidelser ligger, hvis man spørger ministeren. Til gengæld giver hun kulturen og manglende viden om psykiske sygdomme skylden.

- Der er desværre stadig i dag en udbredt forståelse af, at en psykisk lidelse også er en kronisk lidelse. At hvis man først er diagnosticeret med for eksempel skizofreni, så er man det for resten af livet, siger hun.

Ellen Trane Nørby (V) mener således ikke, at forslaget løser de reelle problemer, fordi hun heller ikke mener, vi kender omfanget af dem. Derfor skal en undersøgelse i tre faser afdække problemer med forskelsbehandling, se nærmere på en ændring af praksis og på den baggrund udbrede ny praksis inden for sundhedsvæsnet.


Se forslaget her

 

 

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt