Næsten alle chefer i staten får bonus, i snit for 7 pct. af lønnen

Stop for engangsvederlag til departementschefer, mener minister. Styrelser og lignende kan fortsætte med bonusser.
8. JAN 2019 9.33

Chefbonusser er blevet de facto standard i staten, viser en ny analyse af præstationsafhængig løn, som innovationsminister Sophie Løhde (V) igangsatte sidste år, og som er foretaget af Moderniseringsstyrelsen i samarbejde med konsulentfirmaet Ejler Impact. Præstationsafhængig løn er siden 2002 blevet udbredt til næsten alle chefer i staten, men niveauet dog forblevet uændret på ca. 7 pct. af den samlede løn for de chefer, der får bonusserne.

Også Rigsrevisionen har undersøgt anvendelsen af resultatløn i større projekter i fem statslige institutioner, og her nåede man sidste år frem til, at for mange resultatlønskontrakter bliver indgået for sent, og at dokumentationen for at udbetale lønnen er for mangelfuld. Det fik Rigsrevisionen til at anbefale Finansministeriet til nøje at følge området og skabe mere klarhed om brugen af resultatløn, og det er Sophie Løhde helt enig i:

- Der er forholdsvis stor forskel på, hvordan man bruger resultatløn og engangsvederlag rundt om i staten, siger Sophie Løhde, der nu vil sætte Moderniseringsstyrelsen til at stramme op på retningslinjerne og skabe større klarhed om, hvad der er god praksis.

Ministeren kalder resultatløn og andre former for præstationsafhængig løn 'et udmærket redskab til at nå de mål og resultater, man sætter sig på den enkelte arbejdsplads', med den tilføjelse at direktionerne i fx de statslige styrelser selv må stå på mål for deres dipsositioner på området. Derimod vil hun stoppe engangsvederlag til departementschefer i ministerierne.

Sophie Løhde begrunder sidstnævnte med, at de skiftende politiske fokusområder gør det svært på forhånd at aftale konkrete resultater, der skal nås i løbet af året, og derfor har der over årene udviklet sig en praksis, hvor departementschefernes engangsvederlag mere er afhængige af, i hvilke regeringsudvalg arbejdsindsatens lægges, end hvad der kommer ud af den. Derfor skal engangsvederlagene afskaffes, mener hun, hvilket i praksis vil sige, at der skal forhandles en ny lønaftale på plads med departementschefernes faglige organisation. 

I styrelser og andre steder, hvor chefbonusser og anden præstationsafhængig løn benyttes, skal resultatløn og engangsvederlag offentliggøres på de pågældende instansers hjemmesider.

 

Læs eller download analysen.

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt