Grøn gavl på Frederiksberg samler regnvand og omdanner CO2

Grøn gavl på Frederiksberg samler regnvand og omdanner CO2

Regnvand spreder sig i 436 plantemoduler, der kan klare sig uden vandtilførsel i mindst 14 dage.
7. JAN 2019 12.45

FREDERIKSBERG: Frederiksberg har fået sin første lodrette have. Den pryder en ellers helt almindelig gavl ved et trafikalt knudepunkt og skaber et grønt åndehul i Danmarks tættest befolkede kommune. Samtidig fungerer væggen som klimaskærm, støjdæmper og byrumsforskønner.

Den 18 meter høje grønne væg er installeret på en beboelsesejendom og består af såkaldte plantemoduler med indbygget vandreservoir, så væggen fra taget opsamler regnvand til vanding. Når vandreservoiret i de øverste plantemoduler er fyldt op, fordeler vandet sig fra række til række, indtil det når bunden. Vandet opmagasineres således, mens eventuelt overskydende vand ledes til kloakken.

- Regnvandshåndtering er en af tidens helt store udfordringer. Derfor havde vi et krav om, at væggen skulle opsamle regnvand direkte fra tagrenderne. Det vil fremover kunne bidrage til at reducere generne ved skybrud i området, siger stadsgartner Karsten Klintø.

- Plantevæggen øger biodiversiteten i byen og fungerer også som en klimaskærm direkte på bygningen. Den holder på varmen om vinteren og reducerer varmepåvirkningen om sommeren. Samtidig forbedrer de mange planter luftkvaliteten ved at omdanne CO2 til ilt, mens støjniveauet også reduceres. Det er meget fordelagtigt ved en så trafikeret vej som denne.

 

  • Den lodrette have går under navnet BGreen-it Living Wall og er udviklet af danske Byggros.
  • De 436 plantemoduler svarer til 37,3 kvadratmeter.
  • Planterne kan klare sig uden vandtilførsel i mindst 14 dage.
  • Væggen består af planterne engelsød, pengebladet fredløs, alunrod, tæppepileurt, lodden løvefod, stenhøjsguldregn, bredbladet star, hosta, kæmpestenbræk, skumblomst og porcelænsblomst.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt