Handicappede i Brønderslev hænger selv på ledsagerregning
Foto: Christian Lindgren, Ritzau Scanpix

Handicappede i Brønderslev hænger selv på ledsagerregning

Brønderslevs handicappede med BPA-ordning trækkes i tilskud og kan blive tvunget til at afskedige deres ledsagere, når de indlægges, lyder anklage. Kommunen afviser.
17. JAN 2019 7.15

BRØNDERSLEV: Ledsagere kommer i klemme, når handicappede borgere indlægges i Brønderslev Kommune, fordi kommunen fratrækker det årligt udmålte tilskud under indlæggelse. Det betyder, at borgeren selv hænger på lønnen og kan være nødt til at afskedige ledsageren, medmindre vedkommende 'har en rig onkel i Amerika'.

Sådan lyder det fra Muskelsvindfonden, der mener, at den praksis er en overtrædelse af både serviceloven og arbejdsretlige regler. Sammen med to andre organisationer har Muskelsvindfonden sendt en klage til Tilsynet og Ankestyrelsen over Brønderslev Kommunes kvalitetsstandarder for borgere med BPA-ordninger.

Både børne- og socialminister Mai Mercado (K) og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) skal i dag, torsdag, i samråd om ordningerne.

- De fleste kommuner har regler om, at man skal se på behovet for BPA-hjælp, når man har været indlagt to eller fire uger. Det håbløse ved Brønderslev Kommune er, at de gør det fra dag ét og helt uden at vurdere, om behovet er der eller ej, siger handicappolitisk konsulent i Muskelsvindfonden Thomas Krog, der også er tidligere byrådsmedlem og formand for social- og sundhedsudvalget i Brønderslev Kommune.

- Kommunen giver pengene til borgeren, men Brønderslev trækker borgere for det antal dage, de er indlagt. Så hænger de selv på lønnen.

Kommunen afviser kritikken.

 - Der har ikke været tilfælde, hvor Brønderslev Kommune har udarbejdet reduktioner i budgettet pga. indlæggelser eller bedt borger om at afskedige hjælpere, siger Henrik Aarup-Kristensen, direktør i fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd i Brønderslev.

Som handicappet med BPA-ordning er man reelt set selv arbejdsgiver for sin ledsager. Med det følger alle sædvanlige ansvar, man har som arbejdsgiver. Herunder også fyringer, ansættelse og tilrettelæggelse.

Det betyder også, at borgeren selv forvalter det beløb, som kommunen årligt udmåler til ledsagerordningen. Og derfor kan man altså blive nødt til at afskedige, hvis tilskuddet falder eller på anden måde reguleres.

Kommunen skal vurdere behovet
En anden del af organisationernes klage går på, at Brønderslev Kommune ikke lever op til sit ansvar, når borgerens behov for ledsager under indlæggelser skal vurderes.

Her er det sygehusenes ansvar at vurdere, om de er i stand til at yde den sundhedsfaglige hjælp. Men behov udover det sundhedsfaglige skal også vurderes, og det er kommunernes ansvar at gøre det. Også et ansvar, som Brønderslev ikke lever op til, mener Thomas Krog.

- De kan ikke lave samme vurderinger i alle indlæggelser, og man kan ikke tilrettelægge det uforudsete. Så ved det akutte skal hjælperen med, og kommunen betaler, siger han.

Det ansvar lever Brønderslev også op til, lyder det fra direktøren, der henviser til sektoransvarsprincippet om, at den offentlige sektor er ansvarlig for, at den nødvendige ydelse 'er tilgængelig for mennesker med nedsat funktionsevne'. Og det er tilsyneladende her, der er uenighed om, om sygehuset eller kommunen i disse tilfælde gør det ud for den offentlige sektor.

I hvert fald lyder det i en beslutning fra handicaprådet i Brønderslev, at 'Når sygehuset har vurderet, at det ikke er nødvendigt at opretholde BPA-ordningen under indlæggelse, kan borgeren ikke få ledsagelse af personlig hjælper under indlæggelsen. Med aftalen er det således slået fast, at kommunen aldrig har pligt til at afholde udgift til ledsagere under indlæggelse'.

- Ved indlæggelser er det regionens/sygehusets vurdering, hvorvidt hjælperne skal 'medindlægges' jf. sektoransvarlighedsprincippet. Hvis regionen/sygehuset vælger, at hjælperne ikke skal 'medindlægges', så skal hjælperne selvfølgelig forlade sygehuset, siger Henrik Aarup-Kristensen.

Flere ministre har ellers slået fast, at kommunerne skal foretage en individuel vurdering. Senest børne- og socialminister Mai Mercado (K) i 2017:

'Det kan bekræftes, at kommunen i alle ordninger med borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96, hvor borgeren indlægges, skal foretage en konkret og individuel vurdering af spørgsmålet om opsigelse af hjælpere (...) Samtidig kan der være særlige behov hos borgeren omkring eksempelvis kommunikation, som kan nødvendiggøre, at hjælperteamet også under indlæggelse kan yde støtte til borgeren. Kommunen skal således vurdere, om det vil være mest hensigtsmæssigt at bibeholde hjælperne under eksempelvis indlæggelse, så borgeren efter endt indlæggelse fortsat har de fagligt nødvendige og kvalificerede hjælpere.'

Inden hende har de tidligere socialministre Benedikte Kiær (K) og Manu Sareen (R) fastslået det samme.

Også Høje-Taastrup Kommune følger godt med tendensen fra Brønderslev, påpeger Muskelsvindfonden, hvorfor der er sendt en lignende klage vedrørende kommunen. 

Bag klagen står organisationerne Muskelsvindfonden, Dansk Handicap Forbund og Spastikerforeningen.

  • Borgerstyret Personlig Assistance er for personer med handicap, som har brug for massiv hjælp i hverdagen udover personlig og praktisk hjælp.
  • Kommunen udmåler årligt et beløb.
  • Borgeren er selv arbejdsgiver for ledsagerne og forvalter selv sit tilskud. Arbejdsgiveransvaret kan dog overføres.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt